Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øysteinnb_NO
dc.contributor.authorGrødal, Karolinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:43:22Z
dc.date.available2014-12-19T14:43:22Z
dc.date.created2014-07-15nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier734155nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271252
dc.description.abstractSykenærvær handler om at ansatte møter opp på jobb til tross for sykdom eller plager. Det har blitt knyttet bekymring til hvordan dette kan påvirke faktorer som ansattes helse, og forskningsinteressen for temaet er økende. Hensikten med denne oppgaven var å bidra til økt kunnskap om fenomenet ved å undersøke problemstillingen «Hvordan henger nærværspress og jobbengasjement sammen med sykenærvær og sykenærværendes helse?». Nærværspress blir beskrevet som faktorer som trigger nærvær til tross for sykdom, mens jobbengasjement er en positiv og gjennomgripende arbeidsrelatert tilstand kjennetegnet av vitalitet, dedikasjon og evne til fordypelse i arbeidet. Data ble samlet inn ved hjelp av en spørreundersøkelse på et utvalg med 302 norske arbeidstakere. Regresjonsanalysene som ble gjennomført ga støtte til to av studiens fire hypoteser. For det første viste det seg at én av nærværspressfaktorene, uunnværlighetspress, hadde signifikant positiv sammenheng med sykenærvær. Uunnværlighetspress oppstår i tilfeller der arbeidstakeren for eksempel har stort tidspress eller er vanskelig å erstatte ved fravær. Det andre signifikante funnet var at jobbengasjement hadde positiv sammenheng med sykenærværendes subjektive helse. Av diskusjonen kommer det fram at det fortsatt er behov for mer forskning på lignende problemstillinger som kan bidra til nyttig kunnskap for praksis i forbindelse med helsefremming og fraværsforebygging i arbeidslivet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleSyk, men likevel på jobb: En studie av sykenærvær og opplevd helse i sammenheng med nærværspress og jobbengasjementnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel