Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinsbekk, Siljenb_NO
dc.contributor.authorBaltzersen, Kristinanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:43:18Z
dc.date.available2014-12-19T14:43:18Z
dc.date.created2014-07-11nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier733719nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271222
dc.description.abstractSelvskading er en relativt hyppig problematferd i ungdomsalderen. Forskning antyder en sammenheng mellom vanskelige familieforhold, emosjonsdysregulering og selvskading. Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsform som fokuserer på bedring innen disse områdene. Basert på en gjennomgang av relevant empiri og teori er målet med denne oppgaven å drøfte effekten av DBT på selvskading hos ungdom. Oppgaven har videre som hensikt å presentere og diskutere mulige mekanismer for bedring. Denne litteraturgjennomgangen viser at DBT er en lovende tilnærming i behandling av selvskading hos ungdom. Flere studier finner reduksjon av selvskading og depresjonssymptomer, bedre emosjonsregulering og økt generell fungering. Få studier har undersøkt mulige mekanismer for å forklare bedring, men det foreligger en del teoretiske antakelser. Det antas at sentrale elementer i DBT som fokus på mindfulness, sosial kompetanse og problemløsning er virksomt for typiske vansker selvskadende ungdom har, som emosjonsdysregulering, interpersonlige konflikter og dårlig problemløsning. Bedring innen disse områdene antas å være utslagsgivende for effekten av DBT på selvskading. Selv om studiene som fokuserer på DBT-behandling av selvskadende ungdom viser lovende resultater, finnes det få studier og flere av dem har metodiske svakheter. Man har videre lite kunnskap om hvilke mekanismer som kan forklare effekten av slik behandling på selvskading. Det er derfor et stort behov for ytterligere forskning som både fokuserer på effekten av DBT i behandling av selvskading hos ungdom, samt hvorfor DBT evt. fører til redusert selvskading og annen symptomlette.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleDialektisk atferdsterapi (DBT) i behandling av selvskading hos ungdom: Effekt av behandling og mulige behandlingsmekanismernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record