Show simple item record

dc.contributor.advisorHagen, Ingunnnb_NO
dc.contributor.authorBoye, Ellen Marienb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:43:09Z
dc.date.available2014-12-19T14:43:09Z
dc.date.created2014-01-28nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier691787nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271156
dc.description.abstractFormålet med dette studiet var å utforske hvordan nordmenn i Spania akkulturerte seg i vertskulturen. Akkulturasjon er en prosess som omhandler de aspektene rundt hvordan man tilpasser seg et samfunn på. Forskningen av immigranter, tilreisende, og flyktninger, har fokus på hvordan individer fra en kulturell kontekst mestrer å tilpasse seg til en annen kulturell kontekst som følge av migrasjon (Berry, 1997). Informasjon ble hentet inn ved bruk av semistrukturerte intervju. Fortolkende fenomenologisk analyse (Smith, Flowers & Larkin, 2010) ble benyttet i analysen av materialet fra intervjuene. Deltakerne i studiet var eldre nordmenn, alle i pensjonistalderen. Studiens deltakere består av 6 menn og 4 kvinner fordelt på 9 intervjuer som ble holdt i Alfas de Pi. De viktigste funnene viste at den av kulturell opprettholdelse, og graden av kontakt og deltakelse, var av betydning for hvordan nordmenn tilpasset seg i vertskulturen. Kvaliteten og kvantiteten på relasjonene nordmenn hadde med andre var en indikator på psykologisk velvære hos deltakerne. Kommunens arbeid med å opprettholde og ivareta norsk kultur og interesser viste at kommunen selv gjennomgikk en forandring som følge av dens tilpasning.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectimmigranterno_NO
dc.subjectnordmennno_NO
dc.subjectakkulturasjonno_NO
dc.subjectsosial støtteno_NO
dc.subjectFortolkende fenomenologisk analyse (IPA)no_NO
dc.titleNordmenn i Spania: Tilpasning fra et akkulturasjonsperspektiv: En kvalitativ studie av eldre nordmenn i Alfaz de Pi, Spanianb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record