Show simple item record

dc.contributor.advisorStiles, Torenb_NO
dc.contributor.authorZarabi, Rezanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:59Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:59Z
dc.date.created2013-09-06nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier646230nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271089
dc.description.abstractDet er betydelig litteratur og empirisk forskning som viser viktigheten av affekter og interpersonlige relasjoner i menneskelig fungering og psykopatologi, og det er utviklet flere ulike emosjonsfokuserte og relasjonsfokuserte behandlingsformer. Denne oppgaven tar utgangspunkt i en emosjonsfokusert behandlingsform, Affektfobi terapi av Leigh McCullough, som er en empirisk validert, integrert og korttidsdynamisk modell. Det vil være et hovedfokus i denne oppgaven på interpersonlige aspekter i Affektfobi terapi, og en utforsking av disse i lys av en relasjonsfokusert behandlingsform, Integrert relasjonell psykoterapi av Paul L. Wachtel. Problemstillingen som denne teoretiske oppgaven ønsker å besvare er 1) hvilke aspekter ved interpersonlige relasjoner er mangelfulle i Affektfobi terapi, og 2) hvordan kan den relasjonelle teorien og praksisen i Integrert relasjonell psykoterapi integreres i Affektfobi terapi for å gjøre Affektfobi terapien mer komplett. Aspekter ved interpersonlige relasjoner i Affektfobi terapi som blir drøftet å være mangelfulle i lys av Integrert relasjonell psykoterapi er forståelsen av utvikling og opprettholdelse av affektfobi, fokus på variasjon i opplevelse og atferd på tvers av ulike kontekster, og rollen til pasienten og personer i hans/hennes liv i opprettholdelse av affektfobi. Drøftelsene peker mot at en integrering av forståelsen av utvikling og opprettholdelse av affektfobi, og fokus på variasjon i opplevelse og atferd på tvers av ulike kontekster, kan være med på å gjøre Affektfobi terapien mer komplett, teoretisk og praktisk. Derimot perspektivet til Integrert relasjonell psykoterapi angående rollen til pasienten og personer i hans/hennes liv i opprettholdelse av affektfobi, blir drøftet til å tilføre et nyttig teoretisk bidrag men blir vurdert som lite hensiktsmessig å integrere i Affektfobi modellen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleHvordan kan Integrert relasjonell psykoterapi bidra til å gjøre Affektfobi terapi mer komplett? : En teoretisk analysenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record