Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerg, Bente Gunnveignb_NO
dc.contributor.authorBerg, Aleksandernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:56Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:56Z
dc.date.created2013-09-06nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier646195nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271065
dc.description.abstractLuktesansen er den eldste av sansene. Grunnet dens mindre håndgripelige natur sammenliknet med de andre sansene er den ofte blitt mystifisert. Selv om flere hundre millioner år skiller virveldyr og insekters felles stamfar evolusjonsmessig, er luktesansens underliggende nevrale organisasjon sammenliknbar på tvers av arter. I dette studiet ble hjernen til nattsvermerarten Heliothis virescens (Lepidoptera: Noctuidae) brukt som modell for å studere nevrale prinsipper knyttet til luktesansen. Dataene gav detaljert informasjon om anatomisk organisering av det første synaptiske nivå i luktebanen hos denne arten. Det primære luktsenter, som hos insektet betegnes antenneloben, har slående likheter med menneskets luktelapp og utgjør derfor et system av generell interesse knyttet til å studere blant annet luktesansen. Ved å benytte teknikken med retrograd farging av andre ordens luktenevroner knyttet til ett av hjernens høyere integrasjonsområder (calyces), ble anatomisk organisering av det primære luktsenter, samt de nevrale traktene som frakter luktinformasjon fra antenneloben til calyces visualisert. En fremtredende bunt med axoner (den mediale antennoprotocerebrale trakt: M-APT), som projiserer til calyces, ble beskrevet i detalj med sine spredte røtter i antenneloben. Grunnet beskjeden farging av en annen antennoprotocerebral trakt (den laterale antennoprotocerebrale trakt: L-APT), ser det ut til at få fibre terminerer i calyces gjennom denne trakten. Et fjerde cellekluster i antenneloben, som tidligere ikke er beskrevet, ble funnet og navngitt parvus (Latin: lite) anterior cellekluster på grunn av dets moderate størrelse. Mens den retrograde fargingen av andre ordens projeksjonsnevroner viste at dendritter fra disse nevronene forgreiner seg fra ett punkt og sprer seg innvendig i hvert glomerulus, viste anterograd farging av sensoriske axoner fra antennenerven at disse projiseringene innerverer hovedsakelig periferien av antennelobens glomeruli.nb_NO
dc.description.abstractThe puzzling and often mystified sense of smell is the oldest of the senses. Though several hundred million years separates the common ancestor of vertebrata and invertebrata in evolution, the general underlying neural organization of olfaction is preserved and highly similar across species today. In the present study the tobacco budworm Heliothis virescens (Lepidoptera: Noctuidae) was used as a model organism for studying the neural system linked to olfaction. This provided a detailed anatomical account of the first synaptic level of the olfactory pathway in this particular species. The anatomical organization of the primary olfactory center (antennal lobe), and the neural pathways conveying olfactory information from here to a higher level brain area (calyces of the mushroom body), were visualized by retrograde staining of second-order neurons targeting the calyces. A prominent axonal bundle (the medial antennoprotocerebral tract: M-APT), conveying olfactory information to the calyces, was described in detail along with its sub-divisional roots in the antennal lobe. Due to sparse staining of another antennoprotocerebral tract (the lateral antennoprotocerebral tract: L-APT), it is suggested that only a few fibers terminate in the calyces through this tract. A fourth antennal-lobe cell cluster, previously not described, was found. It was named the parvus (Latin: small) anterior cell cluster due to its modest size. Whereas the retrograde staining of second order projection neurons demonstrated dendrites entering each glomerulus at its base and branching within the core, anterograde staining of sensory axons from the antennae showed that these projections target the periphery of each glomerulus.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleAnatomical organization of second order neurons in the primary olfactory brain center of the model organism Heliothis virescensnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel