Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øysteinnb_NO
dc.contributor.authorKjersem, Eriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:51Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:51Z
dc.date.created2013-06-26nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier632992nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271033
dc.description.abstractDenne studiens formål var å se nærmere på de fysiske og psykiske utfordringene som møter norske pop- og rock- musikere i deres arbeidshverdag. Samtidig hadde studien også et fokus på potensielt beskyttende faktorer som gjør at enkelte individer kan overleve i musikkbransjen og ha musikk som yrke. Siden dette er et lite studert felt i norsk sammenheng fantes det relativt lite litteratur på området. Det ble derfor utført 11 kvalitative intervju blant etablerte pop- og rock- musikere rundt om i Norges land. På bakgrunn av intervjuene kommer musikeryrket for våre informanter frem som et livsstilsyrke hvor de virker å fremme sin egen identitet igjennom musikk, og hvor alle deler av hverdagen påvirkes av dette. Informantene har uttrykt et brennende engasjement, dedikasjon og stå på vilje samt et konstant ønske om forbedring som fundamentalt for å lykkes og kunne bli værende i musikkbransjen. Måten informantene har beskrevet sitt eget yrke har gitt et klart inntrykk av jobbengasjement og hvor job engagement modeller som J D-R modellen har vist seg å være svært nyttig for denne studien. Utfordringene i yrket knytter seg i stor grad til en usikker økonomisk situasjon og konflikt mellom jobb og familiesituasjon, hvor det har blitt påpekt som viktig å skape seg rutiner i en kaostilværelse. Dette er også utfordringer som er blitt nevnt å gå løs på det psykiske, hvor dette kan vise seg å være hemmende for kreativiteten og den musikalske skapelsesprosessen. Av fysiske skader og utfordringer er både utmattelse i forhold til reising, ryggproblemer og slitasje på stemmebåndet nevnt. I denne studien har det vært en stor andel vokalister som har deltatt, og stemmeproblemer har her blitt nevnt både som en fysisk og en psykisk utfordring i forhold til at man hele tiden må passe på og ta vare på stemmen. Av beskyttende faktorer har sosial støtte av familie og bandkolleger blitt trukket frem som viktig for å kunne ha musikk som yrket. Sosial støtte på hjemmefronten har vist seg viktig for informantene i form av stressreduksjon, men også det å definere virkeligheten med tanke på prioriteringer og levesett. Ute på turné har bandkolleger vist seg å utfylle samme funksjon for flere av de andre informantene, men hvor turné og konsertene også har blitt en arena for konkurranse, måloppnåelse og formidling med publikum.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleFysiske og psykiske utfordringer knyttet til yrket som pop- og rock- musiker: En studie av destruktive og beskyttende faktorer knyttet til yrketnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel