Show simple item record

dc.contributor.advisorBendixen, Monsnb_NO
dc.contributor.authorFrafjord, Tonje Reitennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:45Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:45Z
dc.date.created2013-03-18nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier611654nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270983
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke om opprettholdelse av Olweus-programmet var relatert til skoleklimaet, lærernes kollektive mestringstro, støtte for læringsprosesser, samordningen av Olweus-programmet med øvrig praksis i skolene, og graden av samsvar mellom verdier til grunn for programmet og lærernes verdier for pedagogisk praksis. Dette ble undersøkt i lys av implementeringsteori og sosialkognitiv atferdsteori, og testet ved kvantitative data. Utvalget bestod av 93 lærere fra skoler som hadde startet implementeringen av Olweus-programmet i årene 2004 – 2008. Opprettholdelse ble målt ved to kriterievariabler, program- og tiltaksintegritet. Det ble gjort hierarkiske regresjonsanalyser for å teste hypotesene om at prediktorene ville være positivt relatert til kriterievariablene. Videre ble det gjort regresjonsanalyser for å teste hypotesene om at kollektiv mestringstro hadde en medierende rolle for relasjonen mellom hver enkelt av prediktorene og kriterievariablene. Hypotesene ble delvis støttet. Regresjonsmodellen for tiltaksintegritet forklarte 70 % av variansen. Resultatene viste at samsvar mellom verdier for pedagogisk praksis og støtte for læring var signifikante prediktorer for lærernes tiltaksintegritet. Regresjonsmodellen for programintegritet hadde en forklart varians på 43 %. Det ble ikke funnet noen signifikante prediktorer for programintegritet. De medierende analysene viste at kollektiv mestringstro ikke hadde medierende effekter mellom noen av prediktorene og lærernes programintegritet. På den annen side avdekket de medierende analysene at kollektiv mestringstro medierte relasjonen mellom noen av målene for skoleklima (lærer-lærer samarbeid, åpenhet i kommunikasjon og innvirkning på arbeid i klasserommet) og lærernes tiltaksintegritet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleEn kvantitativ studie av læreres opprettholdelse av Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd - med skolen som kontekstnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber96nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record