Show simple item record

dc.contributor.advisorBiegler, Robertnb_NO
dc.contributor.authorRosenvinge, Sigurd Andreasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:40Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:40Z
dc.date.created2012-12-10nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier575361nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270949
dc.description.abstractSvært prematur fødsel er en hendelse som kan ha store konsekvenser for enkeltindividet og for samfunnet. I dag er det en mangel på forskning på konsekvensene av prematur fødsel i voksen alder. Det har heller ikke blitt utført hendelsesrelaterte potensial-studier (ERP) på populasjonen i voksen alder, noe som gjør at vi vet svært lite om de elektrofysiologiske konsekvensene av prematur fødsel i voksen alder. Dette studiet tar sikte på å adressere disse manglene. 28 unge voksne født svært prematurt og 27 kontroller ble undersøkt med både ERP-registrering og med et nevropsykologisk testbatteri. Studiens hovedhypotesevar at det ville oppdages elektrofysiologiske forskjeller mellom gruppene med ERP-registrering. Videre var det antatt at disse ville vise korrelasjoner med prestasjon på det nevropsykologiske testbatteriet. Analyse av ERP-dataene viste store og signifikante forskjeller på cue-P300 (t = 6.335, p = ,0001, df = 51, cohen's d= 1,73) og P3a (t = -2,56, p = ,014, df = 47, cohen's d= ,72). Det ble også avdekket signifikante forskjeller på majoriteten av de nevropsykologiske målene. Korrelasjonsanalysen viste signifikante positive korrelasjoner for prematurgruppenmellom cue-P300 og perseptuell organiseringsindeks (r = ,559, p = ,002) og også mellom cue-P300 og rey complex figure test (umiddelbar gjengivelse) (r = ,594, p = ,001). Sammenligning av regresjonskoeffisientene viste at cue-P300 og de nevropsykologiske testene hadde signifikant forskjellige regresjonskoeffisienter mellom utvalgene. Studien viser at det kan være betydelige elektrofysiologiske konsekvenser assosiert med svært prematur fødsel også i voksen alder og at disse får konsekvenser for kognitiv fungering. nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titlePrematur fødsel og EEG: En ERP-studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record