Show simple item record

dc.contributor.advisorKvello, Øyvindnb_NO
dc.contributor.authorLund, Jørgen Forsellnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:38Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:38Z
dc.date.created2012-12-03nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier573804nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270931
dc.description.abstractÅpne kontorlandskap har i voksende omfang blitt benytett av næringslivet de siste tiårene. Bakgrunnen for konseptets suksess ser ut til å være flere, men lavere drifts- og byggekostnader samt mer og bedre kommunikasjon har fremstått som noen av de viktigste faktorene. Mye av forskningen på området har imidlertid et negativt syn på åpne kontorlandskap, der det blir lagt vekt på at forstyrrelser slike designs fører med seg leder til dårlig trivsel og stress. Denne studien undersøker hvordan åpne kontorlandskap kan påvirke grad av jobbtilfredshet hos arbeidstakeren. Nærmere bestemt blir det undersøkt hvor tilfreds ansatte er i forhold til privat sone, tilhørighet, kommunikasjon, stress, støy og konsentrasjon. Det var antatt på forhånd at ansatte ikke var tilfreds med den private sonen de føler de har på arbeidsplassen. Tilfredshet med tilhørighet og kommunikasjon var antatt å være høy blant de ansatte. Videre, stress, støy og konsentrasjon var antatt å være et større problem i slike designs enn ved cellekontor, og at ansatte ikke var tilfreds med disse forholdene. Ved bruk av kvalitativ forskningsmetode ble fem kvalitative semistrukturerte forkningsintervju gjennomført i en finansbedrift i Trondheim i 2011. Funnene viser at ansatte i bedriften generelt er positive til det åpne kontorlandskap og at de ikke ville ha byttet til egne cellekontor hvis de hadde fått valget. Dette først og fremst på grunn av at designet åpner for større grad av faglig og sosial interaksjon. Funnene viser likevel at det er noen problemer i dette designet, spesielt i forhold til støy som spesielt slår ut i forhold til konsentrasjonskrevende arbeid. Ansatte føler ikke de har noen privat sone i kontorlandskapet, men har mulighet til å trekke seg unna til avskjermede rom ved behov. Denne muligheten samt store arbeidspulter, gjør at de ansatte ikke er utilfreds med sin private sone. Andre funn fra studien viser at ansatte i bedriften har et godt sosialt miljø og beskriver også et godt samhold. Kommunikasjonen i kontorlandskapet var god og effektiv, men førte ofte til støy i omgivelsene. Funn indikerer at forbedringspotensiale her kan være i form av mer bruk av interne datanettverk og retningslinjer for hvordan ansatte skal oppføre seg i kontorlandskapet. Funnene i undersøkelsen viser at de stressopplevelsene ansatte opplever er stort sett knyttet til tidsfrister. Videre indikerer funn at åpne kontorlandskap legger til rette for økt sosial støtte på arbeidsplassen, noe som kan motvirke stress.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleJobbtilfredshet i det åpne kontorlandskap: Hvordan påvirker åpne kontorlandskap grad av jobbtilfredshet hos arbeidstakeren?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record