Show simple item record

dc.contributor.advisorChristensen, Maritnb_NO
dc.contributor.authorStener, Linda-Maylennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:37Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:37Z
dc.date.created2012-12-03nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier573754nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270929
dc.description.abstractMye av den eksisterende litteraturen på jobbholdninger er utviklet gjennom forskning på fulltidsansatte. Det er derfor lite kjent hvor godt teorier som dreier seg om for eksempel motivasjon, jobbtilfredshet og jobbtilhørighet lar seg anvende på deltidsansatte. Denne studien har derfor som hensikt å undersøke om motivasjonsprosessen i Job Demands-Resources-modellen kan bidra som forklaringsmodell for utviklingen av jobbtilhørighet blant studenter med deltidsjobb i tillegg til studiene. Basert på selvrapportering via spørreskjema ble data fra 146 studenter fra NTNU med deltidsarbeid ved siden av studiene, analysert. Studien benytter seg av strukturell modellering (Structural equation modelling – SEM) som analysemetode. Resultatene viser at det er sammenheng mellom studenters opplevelse av ressurser, eget engasjement og tilhørighet. Jobbressurser på arbeidsplassen viste statistisk signifikante positive sammenhenger med jobbtilhørighet, både direkte og indirekte gjennom jobbengasjement, noe som støtter opp om tilstedeværelse av en motivasjonsprosess. Den endelige strukturmodellen som også ble testet for effekten av jobbkrav, viste seg til slutt å forklare 55 % av variasjonen i studenters rapporterte tilhørighet til deltidsjobben.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleStudenter og tilhørighet til deltidsjobben: En kvantitativ studie av den motiverende betydningen av jobbressurser og jobbengasjement på arbeidsplassen sett i lys av Job Demands-Resources-modellennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record