Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Rogernb_NO
dc.contributor.authorWaade, Cecilie Carolinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:34Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:34Z
dc.date.created2012-11-05nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier565294nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270898
dc.description.abstractTraumer fra barndommen er assosiert med flere ulike psykologiske forstyrrelser i voksen alder, inkludert psykoselidelser (Stien & Kendall, 2004; Teicher, 2002). Mange har likevel argumentert for at barndomstraumer ikke kan føre til utvikling av psykoser på bakgrunn av at disse lidelsene har blitt forstått ut ifra et biogenetisk paradigme. I denne hovedoppgaven argumenteres det for at psykoser ikke er kvalitativt forskjellig fra andre typer psykiske lidelser med hensyn på mulige miljømessige etiologiske faktorer, og at tidlig traumatisering kan føre til utvikling av psykoser gjennom å skape en økt sårbarhet for stress. Nye studier foreslår et skifte fra en biogenetisk forståelsesmodell for psykoser, til en bio-psyko-sosial modell, hvor miljømessige effekter på hjernens utvikling, og spesielt i stressreguleringssystemene og utviklingen av kognitive skjema, er viktige for etiologien. De nye forskningsfunnene har viktige implikasjoner for utredning og behandling av disse lidelsene, slik at psykologer må rette mer fokus mot å avdekke traumer hos pasienter med psykose. Videre vil et skifte i forståelse av psykoselidelser i større grad åpne opp for psykologiske intervensjoner som kan angripe de underliggende mekanismene som har ført til lidelsen. Det fremholdes at avdekking av traumer hos pasienter med psykoser krever et behandlingsopplegg som tar høyde for disse underliggende mekanismene, og derav at man tilbyr behandling både for traumene og psykosen. I og med at mange psykologer ser ut til å vegre seg for å spørre om traumer, blir det gitt forslag til hvordan man kan få tak i traumer hos pasienter ved bruk av noen veiledende prinsipper og måleverktøy. Avdekking av traumer vil videre kreve at man kombinerer ulike behandlingsverktøy fra psykosebehandling med behandling for traumer. Basert på empiri fremholdes at CBT for psykoser kan være en spesielt potent metode for å angripe den kognitive sårbarheten ved psykoser når man implementerer traumer i den kognitive kasusformuleringen. I tillegg argumenteres det for at ”Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy” (IRRT) kan benyttes i kombinasjon for en optimal behandling av både traumene og psykosen. Det pekes på at slik psykologisk behandling også kan ha potensiale til å nå de underliggende biologiske systemene som har blitt gjort sensitive for stress ved psykoser.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleSammenhengen mellom traumer og psykoser i et utviklingsperspektiv: En integrert forståelsesmodell med klinisk implikasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel