Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Ingunnnb_NO
dc.contributor.authorJoco, Alexander R.nb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:32Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:32Z
dc.date.created2012-11-05nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier565289nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270888
dc.description.abstractDigital media like the internet has many different applications, which can be used in both school, leisure and work. Internet’s many uses and possibilities, also has its negative sides. There are many different kinds of digital risks. This thesis aims to investigate the factors that are most important in relation to avert digital risk. This was done by first looking at various concepts that addresses digital literacy, and then to determine which of the items are the most essential in digital skills, to have in order to avert digital risk. It was from this finding that critical thinking, attitudes and basic ICT knowledge seemed to be the most essential to have in order for a person to protect themselves from digital risk. This thesis looked closer at critical thinking and attitudes, in order to explain why these elements are so important. This thesis also looked at various forms of digital risk, how the various internet users are different from each other, and how digital security can be promoted. All this was put together into a digital risk buffer model, which attempts to explain the factors that can affect negatively or positively in terms of giving a person critical thinking, the right attitudes and basic ICT skills that will help protect them from potential digital risk, or help them to cope with the risk.nb_NO
dc.description.abstractDigitale medier som internett har mange ulike bruksområder, som kan bli benyttet innenfor både skole, fritid eller arbeid. Internetts mange bruksområder og muligheter, har også sin negative side. Det finnes mange ulike former for digital risiko. Denne avhandlingen har som mål å undersøke hvilke faktorer, som er viktige i forhold til å avverge digital risiko. Dette ble gjort ved å først se på ulike begreper som tar for seg digital kompetanse, for så å finne hvilke elementer som er de mest essensielle innenfor digital kompetanse for å avverge digital risiko. Det ble ut fra dette funnet at kritisk tenkning, holdninger og grunnleggende IKT kunnskaper så ut til å være de mest essensielle for å beskytte en person fra digital risiko. Avhandlingen gikk i dybden av kritisk tenkning og holdninger, for å forklare hvorfor disse elementene er viktige. Det ble også sett på ulike former for digital risiko, hvordan de ulike internett brukerne skiller seg fra hverandre, og hvordan digital sikkerhet kan promoteres. Alt dette ble slått sammen i en digital risiko buffer modell, som førsøker å forklare hvilke faktorer som kan påvirke negativt, eller positivt i forhold til å gi en person kritisk tenkning, holdninger og grunnleggende IKT kunnskaper som vil kunne beskytte dem fra potensiell digital risiko, eller hjelpe dem med å håndtere risikoen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleDigital Risikonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel