Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øysteinnb_NO
dc.contributor.authorSlettahjell, Marianb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:31Z
dc.date.created2012-11-05nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier565284nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270878
dc.description.abstractSammendrag Tema for denne oppgaven er hvordan ansatte har opplevd en fusjon mellom to bedrifter, og hvorvidt integreringen har ført til en felles forståelse av den nye fusjonerte bedriften som en samlet enhet for identifisering. Gjennom SINTEF har jeg vært i kontakt med en produksjonsbedrift som gjennomførte en fusjon i 2008. Den metodiske tilnærmingen for analysen er grounded theory. Denne oppgaven har en sosial identitetsteoretisk tilnærming. Denne tilnærmingen har jeg valgt basert på de resultater jeg har kommet fram til gjennom analysen av datamaterialet. Analysen har ledet fram til følgende fire kategorier som belyser integreringsprosessen mellom de to bedriftene: holdninger og forventninger til fusjonen antyder statusforskjeller, den sterkestes rett, situasjonens nødvendighet skaper samarbeid og om å verne om egne områder. Kategoriene har lagt grunnlaget for å gjøre en komparativ analyse. Jeg vil i diskusjonen drøfte mine kategorier opp mot relevant empiri samt antyde noen teoretiske implikasjoner basert på analysen. Avslutningsvis vil jeg reflektere over mulige begrensninger ved studien før jeg avslutter med noen implikasjoner for veien videre.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.title"Når to blir til én": En kvalitativ analyse av identitetsprosesser i en fusjonert bedriftnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record