Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Rogernb_NO
dc.contributor.advisorHjemdal, Odinnb_NO
dc.contributor.authorNorman, Mari Haukaasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:26Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:26Z
dc.date.created2012-06-20nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier535628nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270848
dc.description.abstractDenne studien har undersøkt kognitive og metakognitive faktorers betydning i forhold til graden av depressive symptomer. Studien har videre sett på hvilke variabler som i størst grad kan predikere variansen i depressive symptomer hos en normalpopulasjon. 236 personer fra et ikke-klinisk utvalg deltok i studien. Resultatene fra korrelasjonsanalysen viste en sterk sammenheng mellom depressive symptomer og graden av negative automatiske tanker, ruminering, og negative metaantagelser. Resultatene viste at det var graden av negative automatiske tanker som i størst grad predikerte variansen i depressive symptomer hos utvalget, men at graden av ruminering og stressende hendelser også bidro signifikant i forklaringsmodellen. På grunn av begrensninger med studiets design og metode bør man gjøre flere studier før man kan trekke noen sikre konklusjoner omkring hvilke kognitive faktorer som i størst grad predikerer utviklingen av depressive symptomer.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleEn sammenligning av metakognitive og kognitive faktorers betydning i forhold til depressive symptomernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel