Show simple item record

dc.contributor.advisorHjemdal, Odinnb_NO
dc.contributor.authorRingdal, Reginenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:26Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:26Z
dc.date.created2012-06-20nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier535621nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270846
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven var å undersøke om alvorlige motsetninger i hjemmet i oppveksten kan gi angst- og depresjonssymptomer i voksen alder. Oppgaven er basert på data fra Helseundersøkelsen 1995. Analyseutvalget omfattet 3454 personer i alderen 25-59 år, med relativt lik kjønnsfordeling. Angst- og depresjonssymptomer ble målt ved hjelp av Hopkins Symptom Checklist (HSCL-25). De statistiske analysene ble gjennomført både for gjennomsnittsskåren og for en indikator som skiller mellom de som hadde en høyere eller lavere skåre enn 1,75, den kliniske verdien. Hovedproblemstillingen handlet om hvilke konsekvenser alvorlige motsetninger i hjemmet i oppveksten kan ha for angst- og depresjonssymptomer i voksen alder. Basert på teorier knyttet til livsløp, familie og sosial støtte ble et sett av hypoteser formulert. Resultatene viste at respondentene som har opplevd alvorlige motsetninger i hjemmet i oppveksten har en høyere gjennomsnittsskåre og en større sannsynlighet for å ha en klinisk verdi på HSCL-25. Sosial støtte, spesielt det å ha noen å snakke fortrolig med, synes å ha betydning for angst- og depresjonssymptomer i voksen alder og kan dempe effekten av alvorlige motsetninger i hjemmet. Gruppedeltagelse ser også ut til å redusere betydningen av å ha opplevd alvorlige motsetninger i hjemmet under oppveksten. Respondenter med lav utdanning har en høyere gjennomsnittsskåre og større sannsynlighet for å ha en klinisk verdi på HSCL-25, enn de med høy utdanning. Kvinner hadde mer angst- og depresjonssymptomer enn menn. Resultatene kan tyde på at alvorlige motsetninger i hjemmet under oppveksten har størst betydning for kvinner, og personer med lav utdanning.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleEn empirisk undersøkelse av alvorlige motsetninger i hjemmet i oppveksten og angst- og depresjonssymptomer i voksen aldernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record