Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Ingunnnb_NO
dc.contributor.authorBjurbeck, Sigurdnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:25Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:25Z
dc.date.created2012-06-19nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier535368nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270840
dc.description.abstractDenne kvalitative studien undersøker hvordan bedrifter kan utnytte mulighetene i de sosiale mediene til markedsføringsbruk. Sosiale medier representerer en plattform der gårsdagens mottakere er omgjort til dagens brukere. Når bedrifter tar disse mediene i bruk for å markedsføre sine produkter og tjenester, stilles det radikalt nye krav til hvordan de bør gå frem for å lykkes. Ved siden av kun å eksistere som et alternativ til de tradisjonelle mediene, tar de sosiale mediene over en stadig større andel del av bedrifters markedsføring fra de tradisjonelle. Foruten forandringer i typer medier som benyttes, har markedsføringsstrategiene som er typiske for de tradisjonelle mediene i dag en svekket påvirkningskraft på publikum. Endringer på kultur- og samfunnsnivå har en rekke implikasjoner for hvilken type  markedsføring som lykkes. Denne studien bruker et casedesign for å undersøke hvordan fem norske bedrifter benytter ulike sosiale medier til å bygge og opprettholde positive kunderelasjoner. Bedriftene er valgt ut på bakgrunn av deres suksess på det nevnte området. Bedriftenes strategier på de sosiale mediene har blitt undersøkt for å kunne avdekke ulike faktorer og mekanismer som ligger bak bedriftenes vellykkede tilstedeværelse på de sosiale mediene. Studiens funn indikerer i all hovedsak at strategiene baserer seg på mellommenneskelig kommunikasjon og deltagelse, ærlighet, og innovativ bruk av gamle salgsknep i samspill med ny teknologi for å skape ønskede effekter.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleMarkedsføring på nettet: En studie av bedrifters strategier for å bygge og opprettholde gode kunderelasjoner via sosiale mediernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel