Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Ingridnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:15Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:15Z
dc.date.created2012-02-22nb_NO
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier504987nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270767
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven i psykologi var å undersøke human resources (HR) i norske organisasjoner, gjennom å fokusere på de to teoretiske systemene forpliktelsesbasert og transaksjonsbasert HR, og sammenhengen mellom disse systemene og opplevde organisasjonsprestasjoner. HR er lite studert i norske organisasjoner tidligere, og er dermed et felt som det er av stor interesse å undersøke. Datamaterialet er hentet inn gjennom spørreskjemametoden, og er en del av en større undersøkelse gjennomført av HR Norge og Ernst & Young. Deltakerne i studien var 180 HR-ledere og toppledere i mellomstore og store norske virksomheter, som hadde en forbindelse til enten interesseorganisasjonen HR Norge eller firmaet Ernst & Young. Forpliktelsesbasert og transaksjonsbasert HR er tilnærminger til HR basert på henholdsvis indre og ytre motivasjon, og teoribakgrunnen i denne oppgaven er strategisk human resources management (SHRM), the resource-based view (RBV), samt psykologisk teori og forskning på motivasjon. På bakgrunn av psykologisk teori og forskning rundt forpliktelsesbasert og transaksjonsbasert HR, ble det undersøkt hvorvidt en forpliktelsesbasert HR-indeks hadde sterkere sammenheng med opplevde prestasjoner enn en transaksjonsbasert HR-indeks. Dette ble bekreftet gjennom resultatene i denne studien. HR-tilnærmingene ble også undersøkt på mikronivå, ved å se på hvilke HR-praksiser som forklarte prestasjoner. Analysene avdekket at tre av de seks forpliktelsesbaserte HR-praksisene forklarte prestasjoner, mens ingen av de transaksjonsbaserte HR-praksisene bidro til signifikant å forklare prestasjoner. Faktorstrukturen av målene for forpliktelsesbasert og transaksjonsbasert HR ble undersøkt og vist å være utilstrekkelig, og det ble ikke funnet en tofaktorstruktur som forventet ut fra teori. I henhold til teorien om intern konsistens innen strategisk human resource management (SHRM) ble det undersøkt hvorvidt en rendyrket tilnærming til HR hadde sterkere sammenheng med opplevde firmaprestasjoner enn en blandingstilnærming. Studien finner heller ingen støtte for dette. Resultatene fra denne studien gir indikasjoner på at norske virksomheter i større grad bør fokusere på forpliktelsesbasert HR, og i mindre grad på transaksjonsbasert HR for å optimalisere sine prestasjoner, men finner ikke bevis for at en rendyrket tilnærming til HR fungerer bedre enn blandingstilnærminger.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleHR og firmaprestasjoner: sammenhengen mellom to tilnærminger til HR og opplevde firmaprestasjoner i norske organisasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record