Show simple item record

dc.contributor.authorLangås, Marie Bachmannnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:08Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:08Z
dc.date.created2011-09-27nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier444000nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270714
dc.description.abstractDenne studien undersøker mellomledere i omstilling. Hva slags roller mellomledere har i endringsimplementering og hvordan man opplever en slik prosess. Interesse for dette temaet og problemstillingene vokste frem som en følge av intervjuprosessen i en organisasjon som hadde gått gjennom omfattende endring. Dette er en mellomstor bedrift innen bilbransjen.Resultatene i denne oppgaven er et resultat av ti ulike intervjuer, der fire av disse er medledere og seks med øvrige ansatte. Som analysemetode falt valget på grounded theory. Resultatene viser at mellomledere innehar en omfattende og kompleks rolle i endringsimplementering. Jeg endte opp med fire hovedkategorier som sammen utgjør mellomledernes roller. Disse hovedkategoriene beskriver mellomledernes handlinger og strategier i løpet av denne prosessen. De beskriver også utfordringene mellomlederne står overfor, hvilke konsekvenser de får for mellomlederne og hvordan man forsøker å håndtere situasjonen. De fire hovedkategoriene mellomeledrene har i endringsimplementering er; endringsimplementører; støttespillere for ansatte; opprettholde den daglige driften; og håndtere endring i forhold til egen rolle. Mellomlederne er de som implementerer endringene i organisasjonen. Dette innebærer aktiviteter som å oversette strategi og være problemløsere som gjør kontinuerlige tilpasninger.Man er også støttespillere for ansatte, hvor man bruker strategier som kommunikasjon, tilgjengelighet og medvirkning for å ivareta de ansattes interesser og skape trivsel. Man girogså instrumentell støtte til ved å bistå de ansatte på verkstedet. Mellomlederne sørger for atden daglige driften også blir opprettholdt i omstillingsprosessen. Videre må man selv også håndtere endring og tilpasse seg det nye miljøet. Man blir møtt med nye krav, og fordi man mangler nødvendig kompetanse skapes inkongruens mellom person og miljø. Dette er enkilde til mye stress og misnøye. Mellomlederne håndterer dette ved å forhandle om egen rollehvor man aktivt går inn og endrer jobbkrav for å redusere inkongruens.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleMellomledere i omstilling: roller og årsaker til frustrasjon i midtennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record