Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Ingunnnb_NO
dc.contributor.authorIsaksen, Daniel Robinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:01Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:01Z
dc.date.created2011-09-07nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier439352nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270662
dc.description.abstractJeg har i denne oppgaven undersøkt Steril forsyning, en avdeling som har ansvaret for vedlikehold og rengjøring av operasjonsinstrumentene til et norsk universitetssykehus. Ved hjelp av 7 kvalitative intervju og observasjoner, undersøkte jeg hvordan koordinerings-verktøyene T-DOC og CETREA påvirket kommunikasjon og arbeidsmiljø blant ansatte. Ansatte ved Steril forsyning opplevde ikke at T-DOC påvirket kommunikasjonen innad på avdelingen. Muntlige samtaler dominerte fortsatt, men handlet imidlertid mer om data og bruk av T-DOC. Systemet ga økt tilgang på informasjon, men gjorde det også nødvendig å samarbeide mer, for å takle feilmeldinger som oppsto i forbindelse med bruk av systemet. Derimot opplevde ansatte at kommunikasjonen med andre avdelinger gikk lettere etter innføringen av T-DOC. Ansatte fikk større oversikt over instrumenter og det ble derfor lettere å forholde seg til forespørsler fra operasjonsavdelingene. Sistnevnte fikk også mer informasjon fra Steril forsyning som følge av T-DOC. Dette førte til at antallet telefonsamtaler gikk ned og tonen mellom avdelingene ble bedre. Implementeringen av CETREA var imidlertid så tidlig i prosessen, at systemet ikke hadde påvirket kommunikasjonen mellom Steril forsyning og operasjonsavdelingene. Innføringen av T-DOC påvirket arbeidsmiljøet på ulike måter. Enkelte opplevde stress, andre gjorde det ikke. En gruppe opplevde også stress i starten, men dette avtok etter hvert. T-DOC bidro også til å gi ansatte på Steril forsyning en bedre oversikt over operasjonsinstrumenter og arbeidet som kolleger utfører. Dette førte blant annet til mindre frustrasjoner som følge av at man ikke fant instrumenter. Enkelte ansatte fikk også nye roller på avdelingen i og med at de fikk ansvar for å administrere systemet og hjelpe kolleger i situasjoner hvor systemet stoppet opp. Jeg undersøkte også hvordan man kan bidra til bedre kommunikasjon på sykehuset ved hjelp av teknologi. Jeg kom blant annet frem til at man bør inkludere brukere i utvikling og implementering av teknologi, samt tilpasse opplæringen etter kunnskapsnivået. Jeg konkluderer oppgaven med at T-DOC har påvirket kommunikasjonen mellom ansatte i Steril forsyning og de andre avdelingene, men i mindre grad innad på Steril forsyning. Ansatte opplever i ulik grad stress knyttet til systemet. T-DOC gir også ansatte bedre oversikt over instrumenter og kolleger, samtidig som at enkelte har fått nye roller på avdelingen. For å utvikle teknologi som støtter opp under kommunikasjon, bør man inkludere brukere i utvikling og implementering av systemet, samt tilpasse opplæringen. Samtidig bør det også ligge en felles forståelse i grunn, før man samhandler gjennom IT-verktøy.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleIKT, kommunikasjon og arbeidsmiljø: En undersøkelse av teknologibruk ved et norsk universitetssykehusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel