Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSvendsen, Birgitnb_NO
dc.contributor.advisorAarseth, Jonnb_NO
dc.contributor.authorPedersen, Mariannenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:57Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:57Z
dc.date.created2011-09-01nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier438199nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270628
dc.description.abstractMange barn som henvises til behandling innenfor psykiske helsevern har emosjonelle reguleringsvansker. Ny kunnskap fra utviklingspsykologisk og nevropsykologisk teori og empiri har hatt innflytelse på hva en anser som virkningsfullt i terapi med barn. Barns evne til emosjonell differensiering og regulering utvikles i transaksjonen mellom barnets disposisjoner og barnets miljø. I terapi vektlegges relasjonelle og emosjonelle erfaringer med terapeuten, hvor terapeuten forsøker å støtte opp under barnets emosjonelle utvikling og slik gjøre barnet i bedre stand til å regulere og integrere følelsesmessige opplevelser og å kunne dele disse med andre. Et tett samarbeid med barnets omsorgspersoner vektlegges. Denne oppgaven tar for seg hvordan affektiv kommunikasjon i samspillet mellom barnet og terapeuten kan bidra i forståelsen og behandlingen av det individuelle barnets vansker. Temaet belyses av et kasus bestående av et behandlingsforløp med ei fem år gammel jente som utviste symptomer på uro, hyperaktivitet og oppmerksomhetsvansker, et behandlingsløp hvor den affektive kommunikasjonen mellom barnet og terapeuten fikk stor betydning for symptomforståelse og utformingen av behandling. En induktiv tilnærming til denne problemstillingen ble valgt for å kunne få større innsikt i hvordan affektiv kommunikasjon kan bidra til positiv endring i terapi. Implikasjoner av en slik behandlingstilnærming diskuteres. Flere studier trengs for å kunne si noe om i hvor stor grad følelsesmessig kommunikasjon er en medierende faktor for behandlingsresultat og for hvilken type problematikk et slikt fokus kan være spesielt viktig.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleUforståelige følelser: Affektiv kommunikasjon i terapi med barn. Bidrag til forståelse av symptomer og utforming av behandling.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel