Show simple item record

dc.contributor.advisorKlempe, Sven Hroarnb_NO
dc.contributor.advisorChristensen, Maritnb_NO
dc.contributor.authorØsthagen, Jone Mettenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:51Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:51Z
dc.date.created2011-04-04nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier408355nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270586
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker forholdet mellom jobbengasjement, jobbtilfredshet og jobbutførelse, hvor det forventes at jobbengasjement har sterkere effekt på jobbutførelse enn jobbtilfredshet. Med utgangspunkt i Demerouti et al. (2001) sin Jobbkrav-Ressurs-modell har den foreliggende studien tatt for seg hypoteser om at jobbengasjement og jobbtilfredshet medierer forholdet mellom jobbressurser (beslutningsfrihet og sosial støtte), positive emosjoner, jobbkrav og jobbutførelse hos et utvalg bankansatte i Trondheim (N=256). Resultatene fra en SEM-analyse viser at beslutningsfrihet, positive emosjoner og jobbkrav har positiv innvirkning på jobbengasjement, som igjen har positiv innvirkning på jobbutførelse. Resultatene viser videre at sosial støtte og positive emosjoner har positiv effekt på jobbtilfredshet. Jobbtilfredshet har svak negativ effekt på jobbutførelse, som indikerer at jobbtilfredshet kan forstås som en brems på jobbutførelse. Positiv affekt er et sentralt element i både jobbengasjement og jobbtilfredshet. Jobbengasjement karakteriseres som aktivert positiv affekt, jobbtilfredshet som ikke-aktivert positiv affekt. Generelt kan man si at skillet er forskjell i intensitet, og denne intensitetsforskjellen er avgjørende for endring i jobbutførelse. Videre viser resultatene høy korrelasjon mellom jobbengasjement og emosjonene interesse, inspirasjon og engasjement, som knytter jobbengasjement til forventninger om måloppnåelse og selve prosessen mot målet. Resultatene viser en sterk korrelasjon mellom jobbtilfredshet, lykke og tilfredshet, som knytter jobbtilfredshet til velbehag som representerer direkte måloppnåelse, øyeblikkelig lykke og likevekt i homeostase. Resultatene foreslår at mennesker opplever jobbengasjement på andre måter og i andre situasjoner enn jobbtilfredshet. Dersom ønsket er å øke jobbutførelse er det ikke nok å fokusere på ansattes trivsel, organisasjonen må legge til rette for at hver enkelte medarbeider skal kunne oppleve jobbengasjement. Spørreundersøkelsen er utført av Marit Christensen ved NTNU, Trondheim.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titlePresterer engasjerte ansatte bedre enn tilfredse ansatte?: En undersøkelse av jobbengasjement og jobbtilfredshets medierende forhold mellom jobbressurser, positive emosjoner, jobbkrav og jobbutførelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber120nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record