Show simple item record

dc.contributor.advisorKlöckner, Christiannb_NO
dc.contributor.authorLangaas, Tinanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:45Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:45Z
dc.date.created2011-01-26nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier392132nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270537
dc.description.abstractIntensjonen om å la seg vaksinere mot svineinfluensa har i denne oppgaven blitt tilnærmet med utgangspunkt i Ronald W. Rogers (1975, 1983) sin teori om beskyttelsesmotivasjon. Teorien beskriver adaptive og maladaptive responser til helserelaterte farer som et resultat av to kognitive vurderingsprosesser: trusselvurdering og mestringsvurdering. Det antas at mengde beskyttelsesmotivasjon fremkalt er en positiv funksjon av disse vurderingsprosessene. I tillegg legger teorien frem at vurderinger om eventuelle responskostnader ved det å tilegne seg en adaptiv atferd må være undertrykt gjennom en høy trussel- og mestringsvurdering. Responskostnader har i denne oppgaven blitt forstått som en egen prosess for trusselvurdering av det å la seg vaksinere. Trusselvurderingen av vaksinen antas å være uavhengig trusselvurdering av svineinfluensaen og mestringsvurdering. Gjennom en logistisk regresjonsanalyse viste resultatet seg i størst grad å samsvare med disse antagelsene. Et unntak var målet av mestringstro som viste seg å være en negativ funksjon av intensjon. Resultatet gir allikevel god mening i forståelsen av dimensjonen som et mål på et fravær av responsbarriere. Som mulige forklaring på hvilken retning trussel- eller mestringsvurdering av svineinfluensaen og vaksinen ville gå, har tendensen for optimistisk bias blitt kartlagt (gjennom en t- test) og testet sammen med tillit til ulike informasjonskilder i en multitippellineær regresjonsanalyse. Det fantes helt klart en optimistisk bias for å bli rammet av svineinfluensa (med både alvorlige og milde komplikasjoner) i datamateriale. Optimistisk bias viste seg for å kunne være en barriere for tilegnelsen av en adaptiv atferd ved å opptre som en følge av en høy trusselvurdering av vaksinen. Tillit blir forstått som et verktøy for å lettere gjøre avgjørelser og handle deretter selv i fravær av en komplett kunnskapsforståelse om en usikker situasjon. Den endelige trussel- og mestringsvurderingen av svineinfluensaen viste i flere tilfeller å være reflektert av tillit til ulike informasjonskildene, og derav tett tilsvare målet av intensjonen om å la seg vaksinere. Påvirkningen av tillit har sammenheng med hvilken rolle de ulike kildene har i informasjonsprosessen om svineinfluensaen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleEn utvidet modell for beskyttelsesmotivasjon: Kvanitativ studie av intensjonen om å la seg vaksinere mot svineinfluensanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record