Show simple item record

dc.contributor.advisorSvendsen, Birgitnb_NO
dc.contributor.authorBerge, Heidinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:43Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:43Z
dc.date.created2010-12-27nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier381376nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270521
dc.description.abstractDenne oppgaven vurderer om behandlingen Parent Managment Training – Oregon-modellen (PMTO) kan tenkes å bidra til bedret mentaliseringsevne hos barn og unge med atferdsvansker. Mentalisering handler om evnen til å forstå egen, og andres, atferd som et uttrykk for indre, psykiske faktorer som følelser og ønsker. Innen PMTO-tradisjonen forstås atferdsvansker som et resultat av et tvingende samspill mellom barn og foreldre. Dette samspillet har mange likhetstrekk med et ikke-mentaliserende samspill, og effektene av erfaring med et slikt samspill over tid påvirker både barnet og foreldrene sin evne til å mentalisere. PMTO er et foreldretreningsprogram, hvor barnets atferdsvansker behandles gjennom å lære foreldrene nye og utviklingsstøttende foreldrestrategier. PMTO har potensial til å forbedre barns evne til å mentalisere. Dette kan skje både direkte, og indirekte via endring i foreldrenes mentalisering om barnet. En komponent i behandlingen er grensesetting, og denne fremheves som en foreldrestrategi med potensial til å endre det interpersonlige miljøet i familien ved at forekomsten av tvingende samspill reduseres. Støttekomponentene i programmet, da spesielt regulere følelser og kommunikasjon med barn, har potensial til å forbedre foreldrenes evne til å mentalisere om barnet. Selv om det er potensielle positive effekter av PMTO med tanke på utviking av mentalisering, er det også risikoer forbundet med behandlingen. Mellom annet kan grensesetting brukes som en instrumentell atferdsregulering av barnet, og ved slik bruk vil denne komponenten virke hemmende på barnets muligheter for utvikling. Foreldrenes modenhet og egnethet for denne typen behandling er en variabel som må vurderes, også med tanke på mulighetene for utviking av forbedret mentaliseringsevne hos barnet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleFra atferdsregulering til mentalisering: En teoretisk vurdering av Parent Management Training - Oregon-modellen sitt mulige bidrag til utvikling av forbedret mentaliseringsevne hos barn med atferdsvansker.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record