Show simple item record

dc.contributor.advisorKjekhol, Ole Meiernb_NO
dc.contributor.advisorVikan, Arnenb_NO
dc.contributor.authorNyård, Fredriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:39Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:39Z
dc.date.created2010-12-21nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier380318nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270497
dc.description.abstractSom et ledd i markedstenkningen i helsesektoren med fokus på pasientrettigheter og effektivisering, i dette tilfellet i psykisk helsevern for barn og unge, ble det innført en ventetidsgaranti for barn og unge og /eller rusmisbrukere under 23 år. Denne rettigheten til vurdering av rett tilhelsehjelp innen ti virkedager og oppstart av behandling/utredning innen 65 virkedager legger sterke føringer på poliklinikkenes utnyttelse av polikliniske ressurser og effektivisering. Datamaterialet ble innhentet gjennom semistrukturerte intervju og analysert ved bruk av analysemetoden ”systematisk tekstkondensering (Malterud, 2003). Undersøkelsen ønsker å finne ut hvordan behandlere og inntaksansvarlige ved BUP Lofoten oppfattet egen ressursutnyttelse og overholdelse av ventetider ved deres poliklinikk. Resultatene fra undersøkelsen viste at BUP Lofoten gjennomgående hadde beskyttet behandlernes medbestemmelse og selvråderett innenfor de fleste arbeidsområder, noe som ble verdsatt både av inntaksteam og behandlerne selv. Denne individuelle autonomien var dessverre en medvirkende årsak til poliklinikkens vansker med å formalisere deler av arbeidet, og BUP Lofoten opplevde manglende struktur som en gjennomgående barriere for god ressursutnyttelse både ved inntak, utredning, behandling og avslutning. Undersøkelsen ga mange synspunkter på hvordan dette spenningsfeltet mellom medbestemmelse og formalisering kunne medføre både fordeler og ulemper for ressursutnyttelsen ved poliklinikken.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleEn kvalitativ studie av ressursutnyttelse og ventetidsgaranti ved NLSH Lofoten BUPnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record