Show simple item record

dc.contributor.advisorLau, Bjørnnb_NO
dc.contributor.authorVoll, Cathrinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:31Z
dc.date.created2010-12-17nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier379058nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270445
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er arbeid og psykisk helse. Oppgaven har til hensikt å undersøke om de psykososiale arbeidsmiljøfaktorene krav, kontroll og sosial støtte er assosiert med arbeidstakernes psykiske helse. Det antas også at det å ta i bruk aktiv- og støttende mestring har en positiv innvirkning på psykisk helse. Resultatet, basert på data fra 2835 deltakere i det longitudinelle forskningsprosjektet ”Den nye arbeidsplassen: Arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet” gjennomført av Statens Arbeidsmiljøinstitutt, viser at mens jobbkrav kan øke en eventuell risiko for psykisk uhelse over tid kan kontroll og sosial støtte bidra til en reduksjon i grad av psykiske plager. Det ble også funnet evidens for at aktiv mestring kan fungere som en positiv ressurs. Assosiasjonene ble imidlertid en god del svakere, eller forsvant helt, når det i den prospektive analysen ble kontrollert for psykisk helse ved runde en. I tverrsnittsanalysene ble støttende mestring funnet å opptre i interaksjon med de ulike formene for jobbkrav, mens det i de prospektive analysene ble funnet støtte for en interaksjon mellom aktiv mestring og støtte fra overordnede, og mellom støttende mestring og krav til læring. Det konkluderes med at både faktorer på arbeidsplassen og personlige egenskaper som mestring ser ut til å ha en viss betydning for psykisk helse. Samtidig som funnene kan sies å understøtte tidligere empiri oppfordres det til videre utforsking av temaet. Kanskje kan resultatene være med på å bidra til økt fokus på psykologiske og sosiale faktorer i arbeidet og til å underbygge betydningen av mestringstrening.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleHvilke faktorer har betydning for om en ansatt er utsatt?: - en empirisk studie av forholdet mellom psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, aktive mestringsstrategier og psykisk helse i dagens arbeidslivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record