Show simple item record

dc.contributor.advisorSpilker, Hendriknb_NO
dc.contributor.authorØiehaug, Linda Mellingnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:58Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:58Z
dc.date.created2014-09-19nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier748369nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268912
dc.description.abstractDenne studien undersøker medieforbruk og medievaner hos diasporaer og hva slags betydning medier har i diasporamiljøer. Gjennom dybdeintervjuer med seks tamiler og somaliere har jeg søkt svar på hvordan medievanene og medieforbruket hos somaliere og tamiler er, og hvorvidt man kan snakke om en disaporisk mediebruk. Videre har jeg også søkt svar på hva slags betydning medievanene og mediebruken til tamiler og somaliere i Norge har i forhold til kulturell vedlikeholdelse og felles samhørighet. Studien viser at diasporamedlemmer bruker ulike medier og til ulike formål. Ut i fra det som kom til uttrykk gjennom informantene, kan man skille mellom ulike typer diasporiske mediebrukere:1) den diasporiske mediebrukeren, 2) den internasjonale mediebrukeren, 3) den allsidige mediebrukeren og 4) den "norske" mediebrukeren. Det som er tydelig er at medier i stor grad brukes til å opprettholde opprinnelig kultur og identitet, og fungerer som et "lim" mellom hjemlandet og deres nye vertsland. Samtidig bruker samtlige informanter norske medier og bidrar slik til økt integrering i deres vertsland. Berker og Levold (2007) sitt begrep "tunge internettbrukere" er passende for å beskrive mediebruken til informantene i denne studien, ettersom de fleste viste seg å være storkonsumenter av både massemedier og personlige medier. Gjennom informantenes medieforbruk forekommer det også det som Thussu (2007) definerer som diasporisk medieflyt, hvor kommunikasjon og innhold spres i alle mulige retninger. I tillegg kom det frem hvordan diasporamedlemmer gjerne lever i det som Appadurai (1996) omtaler som diasporasfærer, hvor kontakt med andre diasporamedlemmer utgjør nettverk på tvers av landegrenser.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleÅ koble sammen liv «her» og «der»: Betydningen av tamiler og somalieres medieforbruk og medievanernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record