Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovden, Joridnb_NO
dc.contributor.authorTjønndal, Annenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:55Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:55Z
dc.date.created2014-08-25nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier740536nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268896
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om trenerens ledelse og betydninger av kjønn i boksing. Studien undersøker hvilke former for ledelsesadferd som er dominerende blant norske boksetrenere, samt hvordan trenerens konstruksjoner og betydninger av kjønn påvirker ledelsesadferden. Studien baserer seg på et mixed methods forskningsdesign hvor norske boksetrenere har besvart et spørreskjema om egen ledelsesadferd og hvor åtte trenere, tre kvinner og fem menn, har blitt intervjuet. Chelladurais Multidimensional Model of Leadership er oppgavens teoretiske perspektiv på trenerens ledelse. Beauvoirs ”Det annet kjønn” og Bourdieus ”Den maskuline dominans” utgjør det teoretiske rammeverket for å analysere kjønnskonstruksjoner og dominansrelasjoner i undersøkelsen. Studiens kvantitative resultater viser at positiv feedback og instruerende ledelsesadferd er de to formene for ledelsesadferd som dominerer blant norske boksetrenere. Datamaterialet viser at autokratisk ledelsesadferd er den formen for ledelse som trenerne skårer lavest på. De kvantitative analysene viser videre at trenerens kjønn ikke påvirker ledelsesadferd: resultatene viser at kvinnelige og mannlige trenere er relativt like i sin ledelse ovenfor utøverne. Sentrale funn i studiens kvalitative analyse er at de mannlige trenerne oppfatter seg selv som mer autokratiske enn sine kvinnelige kollegaer. De kvinnelige trenerne derimot, opplever seg selv som mer demokratiske og sosialt støttende enn de mannlige trenerne. Studiens kvantitative og kvalitative funn er altså sprikende når det gjelder trenerens ledelsesadferd og kjønn. Videre funn fra den kvalitative analysen er hvordan kroppen som situasjon har stor betydning for hvilke grenser og frihet de kvinnelige og mannlige trenerne opplever knyttet til sin trenerpraksis. Trenerens ledelsesadferd i boksing er dessuten preget av maskulin dominans, hvor kvinners erfaringer og behov blir betraktet som spesielle og dermed ikke inkludert i det normale og generelle.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.title«Ledelse og kjønn i bokseringen»: En kvantitativ og kvalitativ studie av ledelsesadferd og betydninger av kjønn blant norske boksetrenerenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel