Show simple item record

dc.contributor.advisorKvande, Elinnb_NO
dc.contributor.authorOlsen, Lena Wiiknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:55Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:55Z
dc.date.created2014-08-25nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier740534nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268892
dc.description.abstractNorge har et av de mest kjønnssegregerte arbeidsmarkedene i den industrialiserte verden. Dette til tross for at landet regnes som et av verdens mest likestilte land å bo i. Menn og kvinners ulike utdanningsvalg fører til en overvekt av kvinner i lavtlønnete yrker, samt en overvekt av menn i høytlønnete yrker. Av likestillingshensyn er det derfor et mål å øke andelen kvinnelige studenter innenfor mannsdominerte studieretninger. Sivilingeniørutdanningen består som en av de mest kjønnsdelte, til tross for et økt fokus på å rekruttere flere kvinner. I denne masteroppgaven undersøkes kvinnelig sivilingeniørstudenters erfaringer av å tilhøre en mannsdominert studieorganisasjon. Problemstillingene er drøftet opp mot et teoretisk perspektiv hvor sivilingeniørstudiene forstås som en organisasjon. Gjennom en sosialkonstruktivistisk forståelse av kjønn bli det lagt vekt på å undersøke hvordan kjønn konstrueres gjennom samhandling mellom organisasjonens ulike aktører, hvor det fokuseres på hvordan betydningen av kjønn forhandles. Oppgaven baserer seg på 11 semistrukturerte intervjuer med kvinnelige sivilingeniørstudenter fra mannsdominerte linjer ved NTNU i Trondheim. Analysen består av to deler; den første delen utforsker hvordan informantene forhandler betydningen av sitt kjønn som kjønnsnøytralt, mens den andre delen tar for seg hvordan det forhandles rundt kjønnsstereotyper og diskriminering som de kvinnelige informantene opplever som underrepresentert kjønn i den mannsdominerte organisasjonen. Resultatet av undersøkelsen viser at de kvinnelige sivilingeniørstudentene møter motstand fra organisasjonens mannlige aktører gjennom å bli undervurdert og stigmatisert på grunn av sitt kjønn som kvinne. Kvinnenes strategier for å bli betraktet som likeverdige med de mannlige sivilingeniørstudentene er å framstå som like den mannlige majoritetsgruppen. Dette gjør de gjennom å nøytralisere betydningen av sitt kjønn som kvinne, ved en distansering fra det kvinnelige og en aksept av det mannlige. Faglig dyktighet blir vurdert som en av hovedstrategiene for å fjerne fokuset fra at informantenes kjønn skiller seg ut fra det normative bildet av sivilingeniøren som mannlig. Forholdet mellom en organisasjons minoritets- og majoritetsgruppe står sentralt i oppgavens analyse.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleKvinnelige sivilingeniørstudenters erfaringer fra en mannsdominert utdanning: En kvalitativ studie av forhandlinger om betydingen av kjønnnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record