Show simple item record

dc.contributor.advisorFrost-Nielsen, Per Mariusnb_NO
dc.contributor.authorSolheimsnes, Victoria Katharinanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:49Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:49Z
dc.date.created2014-08-25nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier740428nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268852
dc.description.abstractDenne oppgaven er en case studie av Kinas økonomiske vekst, militære kapabiliteter og utenrikspolitiske ambisjoner og strategier. Oppgaven fokuserer på forholdet mellom disse og hvordan de påvirker hverandre. Videre tar oppgaven for seg hvilke drivkrefter som kan ligge til grunn for disse. Det teoretiske rammeverket baserer seg på realistisk teori av Paul Kennedy, Fareed Zakaria, Robert Gilpin og John J. Mearsheimer. Det empiriske grunnlaget kartlegger Kinas økonomiske vekst, militære kapabiliteter og utenrikspolitiske ambisjoner og strategier, med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket. Analysen i oppgaven fokuserer først på sammenhengen mellom økonomisk vekst og militær styrke. Neste del tar for seg sammenhengen mellom militær styrke og utenrikspolitiske ambisjoner og strategier, mens tredje del ser på sammenhengen mellom alle disse leddene. Siste delen ser på drivkreftene bak utviklingen av økonomi, militær styrke og utenrikspolitiske ambisjoner og strategier. Oppgavens hovedfunn er bekreftelsen av en teoretisk antatt sammenheng mellom Kinas økonomiske vekst, militære styrke og utenrikspolitiske ambisjoner og strategier. Det er påvist et gjensidig avhengighetsforhold mellom disse, hvor økonomisk vekst påvirker militær styrke, som videre påvirker utenrikspolitiske ambisjoner og strategier. Videre har jeg funnet grunnlag for å bekrefte teoretiske antagelser om at drivkraften bak den økonomiske, militære og utenrikspolitiske utviklingen kan spores til det internasjonale systemets struktur. Utviklingen kobles til en grunnleggende og ultimat ambisjon om hegemonistatus i verdenssystemet, basert på frykten for andre stormakters intensjoner og et ønske om å endre det internasjonale systemets struktur i Kinas favør.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleVokt dem for dragen!: Om Kinas økonomiske vekst, militære kapabiliteter og utenrikspolitiske ambisjoner og strategier - og hvilke drivkrefter som kan ligge til grunn for dissenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record