Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelseth, Arvenb_NO
dc.contributor.authorVik, Erlendnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:47Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:47Z
dc.date.created2014-08-22nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier739943nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268836
dc.description.abstractTematikken for dette prosjektet ligger i spenningsfeltet mellom supporterkultur, religiøsitet og modernitet. Det sees her nærmere på de likhetstrekk som finnes mellom fotball og religion med tanke på de funksjoner de ivaretar for sine tilhengere. Gjennom å fremheve disse funksjonelle likhetene er formålet med oppgaven å benytte supporterfellesskapet som et argument i den sosiologiske samtidsdebatten. Ambisjonen er å vise at fenomener som felleskap, tilhørighet og solidaritet, samt et potensial for faste identiteter og stabile ramme, på tross av de sosiologiske samtiddiagnosenes beskrivelse av den nye modernitet, fremdeles finnes. For å vise til dette blir det benyttet kvalitative dybdeintervjuer av norske fotballsupporter av engelske fotballag. Interessen for engelsk fotball er enorm i Norge, og man kan argumentere for at en denne interessen er mulig nettopp på grunn av den individualiseringen, globaliseringen og løsrivelsen fra tid og rom som sosiologiens samtidsdiagnoser mener kjennetegner dagens samfunn. Oppgaven har et metodiskdeduktivt design og informantenes fortellinger blir tolket i lys av teori knyttet til Durkheims funksjonalistiske religionsteori, Krogseths dialektiske sekulariseringsteori og samtidsdiagnosene til Baumann, Giddens, Sennet og Maffesoli. Resultatene av dette prosjektet tyder på at det finnes flere religiøse elementer i fotballens supporterkultur. Informantens fortellinger viser at supportere føler seg som en del av et større «vi», de benytter drakter og totem for å vise tilhørighet og støtte til dette felleskapet, og at de tar del i både positive og negative ritualer som hjelper de å komme i kontakt med det Durkheim beskriver som «hellig», og som henviser til en religiøse opplevelser hvor man oppnår en sterk følelse av felleskap, tilhørighet og solidaritet. Supporterens fortellinger tyder også på at det finnes en sterk identitetsforankring og faste rammer i supporterkulturen som ikke kan forklares med bakgrunn i en økte individuell friheten eller selvets refleksivitet, som noe flytende eller nomadisk, eller noe som er styrt av et ønske om kortsiktig suksess.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.title«You’ll never walk alone»: En kvalitativ studie av fotballens supporterkultur og dens funksjoner i en ny modernitetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record