Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorForseth, Ullanb_NO
dc.contributor.authorEide, Kristoffer Ødegårdnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:46Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:46Z
dc.date.created2014-08-22nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier739930nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268826
dc.description.abstractInternkommunikasjon gjennom intranettet i TrønderEnergi er temaet for denne masteroppgaven. Gjennom åtte dybdeintervjuer med ansatte i ulike selskaper internt i organisasjonen har jeg forsøkt å kartlegge intranettets status som plattform for kommunikasjons- og informasjonsformidling, ulike behov som måtte finnes i en virksomhet med stor variasjon i stillinger og arbeidsoppgaver, i tillegg til deres syn på deltakelse og deling på intranettet. Funnene er delt inn i tre ulike analysekapitler, som hver for seg fanger én problemstilling og er analysert på bakgrunn av teorien. De to første analysekapitlene omhandler ansattes reelle bruk og erfaringer med intranettet, mens det tredje tar for seg deling og deltakelse i mer hypotetisk forstand ettersom en desentralisert publiseringsmodell ikke praktiseres enda. De tre kapitlene avsluttes alle med en oppsummering, før funnene settes opp i en tabell med mulige tiltak og hensikter. Det kommer blant annet frem at både bruk og informasjonsbehov varierer på tvers av selskaper, noe som stiller bestemte krav til ledelse og publiseringsansvarlige. Det er også funnet flere utfordringer man står ovenfor i forbindelse med eventuell implementering av et nytt intranett.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleIntranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon: En kvalitativ studie av behov og bruksmønster internt i TrønderEnerginb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel