Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTjora, Akselnb_NO
dc.contributor.authorGjelstenli, Vanjanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:33Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:33Z
dc.date.created2013-10-07nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier653899nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268740
dc.description.abstractInternkommunikasjon og bruk av intranett i organisasjoner er temaet for denne teksten. Hvilke kommunikasjonskanaler og hvordan intranettet ved fakultetet for statsvitenskap og sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) er blitt drøftet. Analysen og drøftingen baserer seg på totalt 19 intervjuer, hvor 15 av intervjuene er av vitenskapelige og administrativt ansatte, og 4 er av sentrale personer i forhold til oppbygging av Innsida 2.0 som er det nye intranettet på NTNU. På bakgrunn av disse informantene finner man ut at ansikt til ansikt-kommunikasjon er en av de mest brukte måtene å kommunisere på, deretter følger e-post og telefon etter. I tillegg brukes Innsida 2.0 av de ansatte. Benyttelsen er varierende. Implementering og bruk av Innsida 2.0 er hovedfokuset i analysen. De ansatte har ulike tanker om Innsida 2.0. Det er kommet fram at mange ikke er fornøyd med det nye systemet. Siden oppleves av flere å være uoversiktlig og vanskelig å bruke. Noen kritiserer brukervennligheten og designet, andre kritiserer lite informasjon og manglende opplæring. Andre ansatte liker den nye Innsida, og syns den fungerer som en god side som samler det man trenger av informasjon i arbeidshverdagen. Prosjektledelsen for Innsida 2.0 er fornøyd med jobben som er gjort så langt med siden med tanke på mengde ressurser de har hatt til rådighet. De erkjenner likevel at den ikke er feilfri, og jobber med den kontinuerlig. De er noe overrasket over funn som er gjort, men setter pris på tilbakemeldning slik at videre arbeid blir mer målrettet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleInternkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet: En kvalitativ analyse av Innsida 2.0nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel