Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Ingunnnb_NO
dc.contributor.authorLunheim, Anenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:31Z
dc.date.created2013-09-27nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier651898nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268720
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie som tar for seg hvordan kommunikasjon kan påvirke motivasjon for mennesker som går gjennom en livsstilsendring. Fokuset har vært hvordan man kan tilpasse kommunikasjonen slik at sykelig overvektige blir motivert til å komme i gang med en livsnødvendig endring av levevaner, og hvordan disse vanene kan opprettholdes i størst mulig grad. Jeg har intervjuet sju personer som har vært deltakere på Røros rehabiliteringssenter, avdeling overvekt. Funnene mine tyder på at hvordan kommunikasjonen tilpasses hver enkelt kan være svært avgjørende for deltakerens egen mestringstro og motivasjon til å starte og opprettholde nye vaner i hverdagen. Deling av suksesshistorier er hensiktsmessig i den eksterne markedsføringen, det er motiverende å høre historier fra noen som ligner en selv. Det å være en del av en gruppe oppleves som veldig heldig, da det er lettere å dele erfaringer og opplevelser med andre i samme situasjon. Det bør legges til rette for at en gruppe kan opprettholde kommunikasjon seg i mellom for å hente støtte. Ulik kommunikasjonsteknologi blir også vurdert. Rapporten avsluttes med tips som kan være hjelpsomme for å optimalisere kommunikasjonen rettet mot mennesker med sykelig overvekt.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.title«Det er jo også kommunikasjon, det å se enkeltindivider» : En kvalitativ studie om hvordan kommunikasjon kan påvirke motivasjon gjennom en livsstilsendringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel