Show simple item record

dc.contributor.advisorAlmås, Reidarnb_NO
dc.contributor.authorAasprang, Britanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:12Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:12Z
dc.date.created2012-11-29nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier572968nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268585
dc.description.abstractI denne analysen ser jeg på norske bønders oppfatninger av hvordan de tror klimaendringer vil påvirke gårdsbrukene deres de neste 10 årene. Jeg ser også på forskjeller mellom bønder som mener klimaendringer vil påvirke brukene deres negativt versus positivt, hovedsakelig i lys av sosiale og individuelle variabler, og egenskaper ved gårdsbrukene til bøndene. Jeg går også inn på hvordan temaene tillit, kunnskap om og interesse for klimaendringer, direkte og indirekte effekter som klimaendringer kan få for bøndenes gårdsdrift og bøndenes syn på naturen kan påvirke hvordan bønder tror deres bruk vil bli påvirket av klimaendringer. For å svare på problemstillingene mine bruker jeg data fra spørreundersøkelser som er innsamlet av Senter for bygdeforskning. Jeg bruker to ulike datasett. Den ene undersøkelsen heter Trender i norsk landbruk, og er en undersøkelse som sendes ut hvert annet år til norske bønder. Den andre undersøkelsen jeg benytter meg av i mine analyser er laget i et samarbeid mellom Senter for bygdeforskning, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf) og Norsk institutt for Skog og landskap. Jeg fant at de fleste av bøndene enten tror at bruket vil bli påvirket i noe negativ retning, eller at bruket ikke vil bli påvirket av klimaendringer de neste 10 årene. Det var færre som oppga at de tror klimaendringene vil påvirke brukene deres positivt enn negativt. Svært få svarte at de tror klimaendringene vil påvirke brukene i svært negativ eller positiv retning. Dette kan tyde på at bønder i større grad ser risikoen forbundet med klimaendringer heller enn mulighetene. Jeg bruker OLS-regresjon for å se på hvordan bøndene stiller seg på en skala fra negativt til positivt i spørsmålet om hvordan de tror klimaendringene vil påvirke deres eget gårdsbruk i løpet av de neste 10 årene. Jeg fant at kvinner, de yngste og de eldste aldersgruppene, de som har landbruksutdanning, de som er lokalisert i Nord-Norge og de som har kornproduksjon som hovedproduksjonen på gårdsbruket i større grad enn andre bønder tror klimaendringene vil påvirke gårdsdriften deres negativt i løpet av de neste 10 årene. Jeg fant også at bønder som oppgir at de i stor grad er opptatt av klimaendringer i større grad tror klimaendringer vil påvirke brukene deres negativt, mens de som oppgir at de har mye kunnskap om klimaendringene og de som oppgir at de ønsker å øke sin klimakompetanse i større grad tror klimaendringene vil påvirke brukene deres positivt.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleNorske bønder og globale klimaendringer: En kvantitativ analyse av bønders oppfatninger av hvordan deres egne gårdsbruk vil bli påvirket av klimaendringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record