Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvande, Elinnb_NO
dc.contributor.authorOwrenn, Silje Lyngvednb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:35:53Z
dc.date.available2014-12-19T14:35:53Z
dc.date.created2012-01-16nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier478544nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268465
dc.description.abstractI denne oppgaven ser jeg på oppfatningen av den interne multikulturelle bedriftskommunikasjonen i TeliaSonera med utgangspunkt i hvordan tilførselen og formidlingen av informasjon oppfattes av ledere og øvrige ansatte på tvers av landegrenser. Det blir presentert hva enkeltpersonene synes om strategien som ligger til grunn for visjonen One Company som ble i offentliggjort i mai 2011, samt ledelsens rolle i implementeringen av denne. Ikke minst rettes det fokus mot hvilken innsikt og hvilke arbeidsrutiner strategien har medført, og om det som har blitt kommunisert i den nye strategien har vært med på å skape forståelse og trygghet rundt hvordan man skal jobbe samlet i seks forskjellige land. For å kunne besvare problemstillingen som er etablert på grunnlag av forskjellige teoretiske byggesteiner, har det blitt utført intervjuer med 11 informanter, både ledere og medarbeidere fra seks land. Ut i fra intervjuene kan det se ut som at strategien hverken har blitt kommunisert tilstrekkelig informativt eller gjennom hensiktsmessige kanaler fra ledelsen, samt at de ansatte som skal jobbe globalt og på en internasjonal plattform, henger igjen i det lokale. Det nevnes også for et behov for tålmodighet og bedret kulturforståelse, for å bli klar over arbeidsrutiner i det krysskulturelle miljøet. For å forbedre dette bør TeliaSonera på grunnlag av hva informantene forteller, fokusere på å trekke frem viktigheten av mer ryddig informasjonsformidling gjennom definerte kanaler og formater, en mer deltakende og informerende ledelse, samt mer retningsgivende informasjon fremfor store visjoner.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleTeliaSonera: mobilt bra - intern til forbedring: en kvalitativ studie av multikulturell intern bedriftskommunikasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel