Show simple item record

dc.contributor.advisorLeiulfsrud, Håkonnb_NO
dc.contributor.authorPedersen, Lars Fredriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:35:43Z
dc.date.available2014-12-19T14:35:43Z
dc.date.created2011-09-12nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier440232nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268383
dc.description.abstractDet er et stadig økende fokus på foreldreinvolvering i skolen. Dette handler ikke bare om at foreldrene skal involveres mer i barnas skolegang, men også at foreldrene skal inkluderes mer i skolen som helhet. I et styringsperspektiv fokuseres det på gjennomsiktighet, økt informasjonsflyt, dialog og medbestemmelse. I denne skolemodellen får skolen en mer åpen struktur der praksis blir til gjennom forhandlinger mellom skole og hjem. Denne oppgaven er en eksplorerende casestudie av teoretisk utvalgte høystatus- og lavstatusskoler i Norge og Finland. Hensikten er å utforske ulike aspekter ved foreldreinvolvering i skolen, og konsekvenser av dette både på individ- og skolenivå. Foreldreinvolvering i skolen analyseres i et klasseperspektiv, og i sammenheng med det økende fokuset på medbestemmelse og dialog mellom skole og hjem. På individnivå finner jeg her at variasjoner i både kulturell og sosial kapital bidrar til sosial ulikhet i skolesystemet. Med andre ord kan foreldrenes involvering i barnas skolegang tenkes å ha en unik effekt, selv når det kontrolleres for familiebakgrunn. Samtidig stilles det kritiske spørsmål til hvorvidt økt foreldreinvolvering dermed bør være et uttalt mål. På skolenivå finner jeg at hvorvidt skolen oppnår en åpen struktur basert på medbestemmelse og forhandlinger er avhengig av den sosiale konteksten. Nærmiljøet og foreldregruppen legger føringer for hvordan et politisk ønske om mer åpne skoler materialiserer seg. Overgangen til en åpen struktur basert på forhandlinger mellom skole og hjem kan også se ut til å gi en økt følelse av press på lærerne, og en svekkelse av deres jobbautonomi. Denne studien bidrar til å nyansere debatten om foreldreinvolvering i skolen, og viser hvorfor det er viktig med sosialt ulikhetsperspektiv som også tar hensyn til skolen og nærmiljøet i tillegg til individnivået.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleForeldreinvolvering i skolen: En studie av høy- og lavstatusskoler i to nordiske byernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record