• Education, Industrialisation and the Mining Sector: Spain, 1860-1924 

      Palacios-Mateo, Adrian (Doctoral theses at NTNU;2022:86, Doctoral thesis, 2022)
      I denne avhandlingen har jeg undersøkt hvordan gruvesektoren påvirket utdanningen i Spania i løpet av slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, et forhold som ikke er blitt studert tidligere. Spania er et interessant ...