Show simple item record

dc.contributor.advisorNøst, Torunn Hatlen
dc.contributor.authorGjærde, Hanna Juven
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:39Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672468
dc.description.abstractMange kommer til å oppleve hjerneslag og få afasi som følge. Da er det viktig å kunne kommunisere slik at vernepleieren forstår pasientens individuelle behov og interesser. Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan vernepleiere kan fremme kommunikasjon med afasirammede etter hjerneslag. Metoden som er brukt i for å belyse denne oppgaven er litteraturstudie. Gjennom et systematisk litteratursøk ble det funnet 5 studier som var relevante for å belyse problemstillingen: «Hvordan kan vernepleiere fremme kommunikasjon med afasirammede etter hjerneslag?». Resultatene av studiene resulterte i to hovedtema: relasjon og kunnskap. Oppgaven vil se på hvordan disse temaene er med på å fremme kommunikasjonen.
dc.description.abstractMany people will experience stroke and get aphasia as an outcome from that. It is important to be able to communicate so the learning disability nurses can understand the patient’s individual needs and interest. The aim of this study is to find out how the learning disability nurses can promote communication with people who has aphasia after stroke. The method used was a literature study. Through a systematic literature search, 5 relevant peer reviewed articles were found which answered the research question «How can the learning disability nurses promote communication with the patient with aphasia after stroke». The analysis of the peer reviewed articles resulted in two main themes: Relationship and knowledge. The study enlightens how these themes are central in promoting communication.en
dc.publisherNTNU
dc.titleKommunikasjon med afasirammede etter hjerneslag.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record