Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØstvik, Jørn
dc.contributor.authorBrenden, Julie
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:39Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672466
dc.description.abstractIntroduksjon/bakgrunn: Til enhver tid i Norge har omtrent 50 000 kvinner og 5000 menn en spiseforstyrrelse. Anoreksi er den av forstyrrelsene med høyest dødelighet og dermed størst fokus. Som behandlingsmetode av lidelsen for spesielt barn og unge er familiebasert behandling hyppig brukt. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke hvilken nytte barn og unge med anoreksi har av familiebasert behandling som behandlingsform, samt hvilke fordeler og ulemper det er ved denne type behandling. Metode: Det er gjennomført en litteraturstudie som resulterte i en inklusjon av fem fagfellevurderte forskningsartikler. Resultater: Hovedfunnene i denne litteraturstudien er som følger 1) ungdommer som mottar FBT i behandlingen av anoreksi går fortere opp i vekt tidlig i behandlingsforløpet. Dette medfører (2) til mindre sykehusdager og dermed lavere kostnader av behandling. Full remisjon oppnås kun blant ca. 45% av pasientene. Konklusjon: Familiebasert behandling som behandlingsmetode viser seg å være effektiv i første del etter endt behandling, men mindre effektivt i månedene etter endt behandling. Dette fører til mindre sykehusdager og lavere behandlingskostnader.  
dc.description.abstractIntroduction/background: At any time in Norway approximately 50 000 woman and 5000 men have an eating disorder. Anorexia nervosa Is the most lethal eating disorder and therefore a priority of research. A frequently used therapy for adolescents with anorexia nervosa is family-based treatment. Purpose: The purpose of this literature review is to investigate the effectiveness of family-based treatment for adolescents with anorexia nervosa. Additionally, to determine the pros & cons with this type of treatment. Method: It is conducted a literature review resulting in the inclusion of five peer-reviewed articles. Results: The main findings are the following: adolescents with anorexia nervosa receiving family-based treatment achieve a quicker weight gain early in treatment. This reduces the use of hospitalization and lower costs of treatment. Conclusion: Family-based treatment is an effective method in the early phases of treatment, but a decrease of effectiveness is evident in the months following treatment. A reduction in the need for hospitalization and lower costs of treatment occurs as a result of this.en
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilken nytte ungdommer med anoreksi har av familiebasert behandling
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel