Show simple item record

dc.contributor.advisorWitsø, Aud Elisabeth
dc.contributor.authorJohansen, Kaja Bolstad
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:38Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672464
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge er det i dag mellom 80 000 - 100 000 mennesker med demens, og tallet er forventet å stige i takt med den ventede økningen i levealderen til den norske befolkningen. Blant de som rammes av demens vil opptil 90% utvikle varierende grad av nevropsykiatriske symptomer i løpet av sykdomsforløpet. Miljøtiltak vil være en viktig del av behandlingen av disse symptomene, der musikkterapi kan være et verdifullt verktøy. Hensikten: Hensikten med denne studien var å undersøke effekten musikkterapi har på de nevropsykiatriske symptomene angst, agitasjon og depresjon hos personer med demens. Metode: Denne studien er en litteraturstudie. Det ble inkludert fem vitenskapelige forskningsartikler i oppgaven. Resultater: Studiene som er inkludert i oppgaven, kombinert med relevant faglitteratur, viste at musikkterapi reduserer symptomene på angst, agitasjon og depresjon hos personer med demens. En forutsetning for å lykkes med musikkterapi, er at musikken er tilpasset den enkelte tjenestemottakers behov, kapasitet og preferanser. Konklusjon: Studien har vist at musikkterapien kan redusere symptomene på angst, agitasjon og depresjon hos personer med demens. Studien viste også at musikkterapi reduserte bruk av medikamenter hos personer med agitasjon. Basert på forskningen og litteraturen i denne studien kan det konkluderes med at elementer fra musikkterapien bør implementeres i det vernepleiefaglige miljøarbeidet. Nøkkelord: musikkterapi, demens, angst, agitasjon, depresjon, effekt
dc.description.abstractBackground: In Norway, there are currently between 80,000 - 100,000 people with dementia, and this number is expected to increase in line with the expected life expectancy in the Norwegian population. Among those affected by dementia, up to 90% will develop neuropsychiatric symptoms throughout the course of the disease. Environmental measures will be an important part of the treatment of symptoms, where music therapy can be a valuable tool in dementia care. Aim: The aim of this study was to determine the effectivness of music therapy on the neuropsychiatric symptoms of anxiety, agitation and depression in people with dementia. Method: This study is a literature study. In this study, five scientific research articles were included. Results: The studies from the scientific articles included in this literature study, combined with relevant literature, showed that music therapy reduces the symptoms of anxiety, agitation and depression in people with dementia. A prerequisite for success in music therapy is that the music is adapted to the individual's needs, capacities and preferences. Conclusion: The study has showed that music therapy can reduce the symptoms of anxiety, agitation and depression in people with dementia. Studies have also showed that music therapy reduced use of medication in people with agitation. The results of the scientific research articles and the literature show that one can conclude that elements of music therapy should be able to be implemented in environmental work. Keywords: music therapy, dementia, anxiety, agitation, depression, effecten
dc.publisherNTNU
dc.titleMusikkterapi - et verdifullt verktøy i demensomsorgen?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record