Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNøst, Torunn H.
dc.contributor.authorOfstad, Silje
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:36Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672454
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgaven er en litteraturstudie og fem forskningsartikler er inkludert. Pårørende til personer med psykisk lidelse og/ eller rusproblematikk kan oppleve en del belastninger og stress. Oppgaven tar for seg hvordan pårørende til personer med psykisk lidelse og/ eller rusproblematikk opplever å bli ivaretatt av helsetjenesten. Igjennom oppgaven kommer det frem hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt, og hvordan de ønsker å bli ivaretatt. Det kommer frem at pårørende ønsker mer informasjon om sine nærmeste, pårørende opplever at de ønsker at helsepersonell skal danne en relasjon til pårørende og møte pårørende med vennlighet og vise omsorg. Videre ønsker pårørende at helsepersonell skal gi informasjon om blant annet støttegrupper og mestringsstrategier. I drøftingsdelen så drøftes dilemmaet mellom å gi informasjon til pårørende og taushetsplikten helsepersonell har. Videre om betydningen av relasjonen mellom pårørende og helsepersonell og om hvordan pårørende kan mestre en vanskelig situasjon. Det viser seg at ved at pårørende har en god relasjon med helsepersonell så kan dette bidra til å redusere stress hos pårørende, og at pårørende kan ha godt utbytte av mestringsstrategier.
dc.description.abstractAbstract This thesis is a literature study and five research articles are included. Relatives of people with mental illness and/or substance abuse may experience stress and worry for a long time. The task deals with how relatives experience to be look after by the health service. Through the task will the experience of relatives have in the health service and how they want to be taken care of, be find out. The relatives want more information about their loved ones, relatives want the health careres to make a relationship with them, and the relatives want carers to meet them with kindness and show care. Furthermore, the relatives want carers to give them information about support gruops and coping strategies. The discuss are about the dilemma between providing information to the relatives and the duty of confidentiality the healthcare professionals have. Then the discuss is about importance of the relationship between the relatives and healthcare professionals, and how the relatives can cope with the situation. It turrns out that a good relationship between relatives and healthcare professionals is good to reducing the stress to the relatives, and that coping strategies can be good for relatives.en
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan opplever pårørende til mennesker med psykisk lidelse og/ eller rusproblematikk å bli ivaretatt av helsetjenesten?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel