Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMjøen, Odd Morten
dc.contributor.authorKjeldsli, Maria Grutsæter
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:35Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672453
dc.description.abstractSAMMENDRAG Introduksjon/bakgrunn: Depresjon er en psykisk lidelse som er mye utbredt og verdens helseorganisasjon hevdet i 2014 at depresjon kommer til å være den nest mest ledende årsaken til sykdom. I løpet av livet vil halvparten av verdens befolkning oppleve å bli rammet av en psykisk lidelse på et eller annet tidspunkt. En vernepleier kan i sitt arbeid møte mennesker med depresjon. Alternative behandlingsmetoder som fysisk aktivitet er interessant å undersøke. Fysisk aktivitet er en behandlingsform som ikke har bivirkninger og har lave utgifter. Hensikt: Hensikten med bacheloroppgaven er å undersøke om fysisk aktivitet kan ha effekt i behandling av depresjon hos voksne. Metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie. Gjennom strukturerte søk er det inkludert 6 forskningsartikler. Resultater: Ved hjelp av seks forskningsartikler har denne studien identifisert 3 hovedtemaer; fysisk aktivitet, motivasjon og mestring samt informasjon, oppfølging og støtte. For at fysisk aktivitet skal kunne benyttes som behandlingsmetode er motivasjon og mestring i tillegg til informasjon, oppfølging og støtte viktige faktorer. Konklusjon: Det viser seg at fysisk aktivitet kan ha effekt i behandling av mild til moderat depresjon hos voksne. Motivasjon og opplevelse av mestring er viktig for at fysisk aktivitet skal ha effekt i behandlingen av depresjon. Tett oppfølging og støtte underveis er avgjørende for å komme i gang og fullføre. Nøkkelord: fysisk aktivitet, depresjon, behandling, voksen
dc.description.abstractABSTRACT Introduction/background: Depression is a widespread mental disorder and in 2014 the World Health Organization claimed that depression will be the second leading cause of illness. During life, half of the world´s population will experience mental illness at some point. A social educator can meet people with depression in their work. Alternative treatment methods such as physical activity is interesting to investigate. Physical activity is a treatment that has no side effects and small amounts of expense. Purpose: The purpose of the bachelor´s thesis is to investigate if physical activity can have an effect in the treatment of depression for adults. Method: This bachelor´s thesis is a literaturestudy. Through structured searches, six scientific articles are included. Results: Using six scientific articles, this study has identified 3 main themes, physical activity, motivation and sense of achievement and information, follow-up and support. In order for physical activity to be used as a treatment method, motivation and sense of achievement and information, follow-up and support are important. Conclusion: It turns out that physical activity can have an effect in the treatment of mild to moderate depression for adults. Motivation and experience of sense of achievement are important for physical activity to have an effect in the treatment of depression. Close follow-up and support along the way is crucial for getting started and completing. Keywords: physical activity, depression, treatment, adultsen
dc.publisherNTNU
dc.titleFysisk aktivitet og depresjon
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel