Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNervik, Jon Arve
dc.contributor.authorFaanes, Kristoffer
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:02Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672270
dc.description.abstractProblemstillingen er «Hva er årsakene bak den store motstanden mot sammenslåingen av de to fylkeskommunene, Troms og Finnmark?». Besvarelsen er en hybrid av en komparativ og en enkel case-studie med casene Finnmark og Troms. Teksten tar for seg implementeringen av regionreformen, først generelt, og deretter spesifikt for Troms og Finnmark. Etter dette legger jeg et teoretisk grunnlag, med gjennomgående innspill fra Stein Rokkan sine konfliktlinjer, og kommer frem til noen hypoteser som jeg baserer diskusjonen på. Empirien som blir brukt er ting som befolkning, landareal, valgresultater og utdanningsnivå. Jeg kommer til slutt frem til en konklusjon om at sosiale ulikheter og størrelsen på regionen kan føre til samhandlingsproblemer, og spekulasjon om mye av motstanden kommer fra en følelsesladd fylkesnasjonalisme.
dc.publisherNTNU
dc.titleMotstanden mot sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommune som følge av regionreformen fra 2020
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel