Show simple item record

dc.contributor.advisorTheisen, Ole Magnus
dc.contributor.authorMyhre, Sandra Elise
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:52Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672248
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven belyser det konfliktrammede Libanon, med hovedvekt på borgerkrigen i 1975 og dagens demonstrasjoner. Problemstillinger lyder “hva legger til rette for en borgerkrig: kan det være det Libanon i dag står overfor?”. Oppgaven er utarbeidet med komparativ metode. For å besvare problemstillingen blir det sett på teorier om hvorfor borgerkrig starter, faktorer ved borgerkrigen i 1975 og dagens situasjon i Libanon. Ved å se på landets tidligere historie med krig, sammen med de presenterte teoriene og hva som ligger bak dagens situasjon blir det tegnet et bilde på problemene Libanon har. Borgerkrigen som varte fra 1975 til 1990 blir lagt fram, og sammenlignet med dagens politiske demonstrasjoner. Andre faktorer som kan bidra til krig blir også diskutert. Det konkluderes med at det er mye som ligger til rette for at demonstrasjonene i dag kan utvikle seg til en krig. Samtidig er det tilnærmet umulig å si helt sikkert hvilken retning dette tar.
dc.publisherNTNU
dc.titleDen politiske situasjonen i dagens Libanon: en komparativ analyse
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record