Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorde Soysa, Indra.
dc.contributor.authorJohnsen, Oda.
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:48Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672236
dc.description.abstractDenne studien tar for seg fredsnasjonen Norges eksport av store, konvensjonelle våpen i perioden 1990-2019, og undersøker i hvilken grad den norske våpeneksporten tar reelle hensyn til importlandenes respekt for menneskerettigheter. Tidligere studier har vist at forholdet mellom vestlige staters utenrikspolitiske diskurser og faktiske våpenoverføringer har vært på kollisjonskurs (De Soysa & Midford, 2012; Neumayer & Perkins, 2009). Norge har over flere tiår hatt et internasjonalt rennommé som en fredsnasjon, og den norske utenrikspolitiske diskursen vektlegger i stor grad ivaretakelsen av internasjonale menneskerettigheter. Dermed retter denne studien retter søkelyset mot Norges faktiske overføringer av store, konvensjonelle våpen i perioden 1990-2019, for å avdekke hvorvidt norskproduserte, store våpen kan ha blitt eksportert til land som begår menneskerettighetsbrudd. For å studere dette forholdet har jeg benyttet meg av en kvantitativ metode med lineære regresjonsanalyser i Stata.
dc.publisherNTNU
dc.titleNorges rolle i internasjonal våpenhandel: Menneskerettighetsforkjemper eller organisert hykleri?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel