Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHoel, Sunniva
dc.contributor.authorTennfjord, Christine
dc.contributor.authorJanthed, Praewa
dc.date.accessioned2020-08-16T16:00:52Z
dc.date.available2020-08-16T16:00:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672064
dc.description.abstractMålet med denne bacheloroppgaven var å kartlegge Aeromonas som en matbåren organisme, samt sammenligne ulike dyrkingsmedier som brukes for å påvise Aeromonas-arter i næringsmidler. Aeromonas er en bakterie-slekt som finnes overalt i naturen, og kan vokse i ulike næringsmidler grunnet dens evne til å vokse i ulike atmosfærer. Patogene arter som A. hydrohila og A. ceviae kan også produsere ulike typer toksin og enzym for å beskytte seg mot fiendtlige miljøer og lette deres invasjon av vertsceller. På grunn av dette kan Aeromonas utgjøre en fare med tanke på kvalitetsforringelse og mattrygghet til produkter, spesielt spiseklare matvarer som lagres ved kjøletemperatur og som ikke skal varmebehandles før konsum. Det finnes mange ulike dyrkingsmedier som brukes for isolering av Aeromonas i næringsmidler, men Nordisk Metodikkomité for næringsmidler (NMKL) og det amerikanske forbundet APHA (American Public Health Association) anbefaler å bruke Stivelse Ampicillin Agar (SAA) for isolering av Aeromonas fra matvarer. For anrikning foreslår de å bruke Ampicillin Peptone Water (APW) og Tryticase Soy Broth Ampicillin (TSBA) med 30 mg/L ampicillin. Den tidligere folkehelse-laboratorietjenesten i Storbritannia anbefaler å bruke Bile Salts Irgasan Brilliant Green (BSIBG) og Aeromonas Medium Base (Ryan) for å påvise Aeromonas i næringsmidler. Mange har også gjort en sammenligning av ulike dyrkingsmedier for å se hvilke medier som har god selektivitets- og differensierings evnen, og etter å ha gjennomgå ulike litteratur kan det konkluderes at Bile Salts Irgasan Brilliant Green (BSIBG) og Ampicillin Dextrin Agar (ADA) er de mest effektive mediene for isolering av Aeromonas fra mat- og vannprøver. For anrikning er APW det mest lovende mediet.
dc.description.abstractThe objective of this bachelor thesis was to map out Aeromonas as a foodborne pathogen and comparing different culture media used for isolating Aeromonas from foodstuffs. The genus Aeromonas can be found everywhere in nature and can grow in different types of food due to its ability to grow in different atmospheres. Pathogenic species such as A. hydrophila and A. ceviae can also produce various types of toxin and enzyme to protect themselves from hostile environments and facilitate their invasion of host cells. Because of this, Aeromonas can pose a danger in terms of quality deterioration and food safety of products, especially in ready-to-eat foods that are stored at the refrigerator temperature and that are not intended for heat-treatment before consumption. There are many culture media used for isolating Aeromonas from food and water, but Nordic Committee on Food Analysis (NMKL) and the American Public Health Association (APHA) suggest Starch Ampicillin Agar (SAA) for isolating Aeromonas from foods. As enrichment media they suggest Ampicillin Peptone Water (APW) and Tryticase Soy Broth Ampicillin (TSBA) with 30 mg/L of ampicillin. The former Public Health Laboratory Service in The United Kingdom recommend Bile Salts Irgasan Brilliant Green (BSIBG) og Aeromonas Medium Base (Ryan) for isolating Aeromonas from foodstuffs. Many have compared different culture media to assess which media has the foremost selective and differentiation ability, and after reviewing various literature it can be concluded that Bile Salts Irgasan Brilliant Green (BSIBG) and Ampicillin Dextrin Agar (ADA) is the most effective media for isolation of Aeromonas from food and water samples. For enrichment, is APW considered the most promising media.en
dc.publisherNTNU
dc.titleAeromonas som en matbåren organisme og bruk av dyrkingsmedier til isolering
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel