Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIngebrigtsen, Jan Erik
dc.contributor.authorFrestad, Eirik
dc.date.accessioned2020-08-05T16:00:28Z
dc.date.available2020-08-05T16:00:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670988
dc.description.abstractUniverselt læringsdesign (ULD) er et pedagogisk konsept som har fått oppmerksomhet i flere land og vakt oppsikt som et rammeverk for å inkludere og aktivisere alle elever. Oversatt fra engelsk heter det «Universal design for learning» (Ahlgrim-Delzell, Baker, Browder, Harris & Spooner, 2007). ULD hevdes å kunne øke elevenes kompetanse til å reflektere over og motta informasjon fra lærer, som vil bidra positivt til elevenes karakterer (Al-Azawei, Serenelli & Lundqvist, 2016). I denne oppgaven har jeg med dette som utgangspunkt undersøkt hvordan lærere kan tilrettelegge for alle elever i videregående skole. Dette er en kvalitativ studie der fem studenter ble intervjuet om deres tanker angående tilrettelegging i kroppsøving slik at alle elever kan delta. I intervjuet ble betydningen av klassestørrelse og forslag til løsning på hvordan en svært overvektig og dårlig trent elev lagt frem. Skal læreren ha kapasitet til å hjelpe alle elevene, kan det ikke være for mange elever i klassen. Svarene til en løsning ligger i hvordan eleven skal engasjeres og i et utvalg av øvelser som øker sosial sammenligning med andre elever. I ULD er engasjement sammen med uttrykk og handling to sentrale faktorer som påvirker elever til tilrettelegging for inkludering og aktivitet. Derfor kom jeg frem til en pyramidemodell (se figur 2) som kan bidra med å forenkle prosessen om å tilrettelegge (Collins, Cook & Rao, 2017). ULD er med på å øke sosiale interaksjoner mellom elevene, uavhengig av lærevansker. Det positive med dette er at økt sosial interaksjon kan bidra til økt akademisk kompetanse, som er en fordel for andre fag i skolen (Katz & Sokal, 2016).
dc.description.abstractUniversal design for learning (UDL) is a pedagogical concept that has caught a lot of attention for its focus on inclusion and activisation of all pupils (Ahlgrim-Delzell et al., 2007). On the other hand, this is a concept in progress. It has been argued that an implementation of UDL could help pupils improve their ability to absorb and process new information, in a way that could help them improve their grades (Al-Azawei et al., 2016). Keeping this in mind, I analyse how teachers can design teaching activities consistent with ULD. This is a qualitative study where five university students have been interviewed regarding adaptation in physical education. In the interviews, the issue of too many pupils in one class has been mentioned as well as different propositions for a teacher with a significantly obese student in a bad shape. Clearly, the teacher cannot help all students if they are too many because a teacher needs time to get to know all of them. The interviewees were mostly in agreement that they wanted to engage this pupil with fun games and somehow prevent social comparison with other students. There are two central terms in UDL - "engagement" and "action and expression". These terms will help a teacher with adaptation in physical education and I have come up with a pyramid model to help with the progress (see figure 2) (Collins et al., 2017). UDL increases social interactions between pupils independently of any learning disabilities. The potential behind social interactions is that it could increase pupils’ academic competence, which is an advantage while attending other classes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUniverselt læringsdesign for inspirasjon til livslang bevegelsesglede
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel