Show simple item record

dc.contributor.advisorThyli, Bente
dc.contributor.authorCunningham, Sunniva Marie
dc.contributor.authorBryntesen, Lise
dc.contributor.authorEnerberg, Julie
dc.date.accessioned2020-07-24T16:02:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56389038:58701010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670213
dc.description.abstractSykepleier kan iverksette flere tiltak for å ivareta foreldrenes psykososiale behov. God kommunikasjon, klar og ærlig informasjon og veiledning kommer frem som viktige tiltak. Spesielt god kommunikasjon for å oppnå en trygg relasjon utmerket seg som et viktig tiltak, samt å involvere foreldrene i avgjørelser og i den daglige omsorgen av barnet. Sykepleier kan være betydningsfull for disse foreldrene, fordi sykepleie innebærer å ha stor kunnskapsbredde og helhetsforståelse for individet. Dette, samt gode kommunikasjonsevner, trengs for å iverksette tiltak som imøtekommer de individuelle psykososiale behovene.
dc.description.abstractNurses can take several measures to address parents`psychosocial needs. Good communication, clear and honest information and guidance emerge as important measures. In particular, communication to achieve a safe relationship is an important measure, as well as involving parents in treatment decisions and in the day-to-day care of the child. Nurses can be very important to these parents, because nursing involves having a great breadth of knowledge and overall understanding of the individual. This, as well as good communication skills, are needed to implement measures that meet individual psychosocial needs.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleNorges tekniske-naturvitenskapelige universitet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record