Show simple item record

dc.contributor.advisorFurnes, Merete
dc.contributor.authorJohansson, Pung Lina Marie
dc.date.accessioned2020-07-15T16:01:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56389038:58700992
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669198
dc.description.abstractSAMMENDRAG Tittel: Hvordan bidra til at pasienter er forberedt på livet etter en stomioperasjon Deltaker: Pung Lina Marie Johansson Veileder: Merete Furnes Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se hva som kan gjøre den stomiopererte pasienten forberedt på livet etter stomioperasjonen, og på hvilken måte sykepleieren kan bidra i disse forberedelsene. Problemstilling Hvordan kan sykepleiere bidra til at pasienter er forberedt på livet etter en stomioperasjon? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Oppgaven bygger på faglitteratur og artikler. Det er søkt i databasene Pubmed, Medline og Cinahl Resultat: I de forskningsartiklene som er benyttet i oppgaven ser man pasienters erfaring med stomi. Hvilken innvirkning stomien har på pasientens liv, og hva som har betydning for mestring, aksept og livskvalitet. Konklusjon: God informasjon og veiledning, viktigheten av god kommunikasjon og relasjon mellom pasient og sykepleier. Er faktorer som er avgjørende i hvor godt forberedt pasienten er på livet med stomi. Nøkkelord: Stomi, livskvalitet, seksualitet, mestring, sykepleie
dc.description.abstractABSTRACT Title: How to contribute to patients being prepared for life after stoma operation Participants: Pung Lina Marie Johansson Supervisor: Merete Furnes Purpose: The purpose of this assignment is to see what can be done to prepare the stoma operated patient for the life with stoma, and in what way the nurse can contribute to these preperations. Thesis: How can the nurse contribute to the patient being prepared for life after stoma operation? Method: The thesis is a literature study . The database used are Pubmed, Medline and Cinahl. Results: The research articles used in this study show patients` experiences with stoma and the impact the stoma has on a patients` life. They also show how patients master their life, accept the situation and in that matter improve their quality of life. Conclusion: Good information and guidance, the importance of good communication and relations between patient and nurse are factors which are crucial in how well prepared the patient is for life after stoma. Keywords: Stoma, life quality, sexuality
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan bidra til at pasienter er forberedt på livet etter en stomioperasjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record