Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørkhaug, Hilde
dc.contributor.advisorBlekesaune, Arild
dc.contributor.authorMogstad, Maria Postholm
dc.date.accessioned2020-07-14T16:04:10Z
dc.date.available2020-07-14T16:04:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664109
dc.description.abstractDette er en bacheloroppgave som benytter kvantitativ metode for å ta opp bekymringen for klimandringene i tre europeiske land. Teoretisk tar den utgangspunkt i Pierre Bourdieus kapitalformer og undersøker i hvilken grad de påvirker klimabekymring. Den kulturelle kapitalen måles i utdanning, den økonomiske i inntekt og den sosiale i møter med nære relasjoner. Oppgaven inneholder tre multiple regresjonsanalyser for tre ulike europeiske land. Norge, Tyskland og Spania. Hovedfunn er at den sosiale kapitalen har betydning for klimabekymring i alle tre landene. Bourdieus teori og tidligere forskning brukes for å diskutere mulige årsaker til kapitalformenes betydning for klimabekymring.
dc.description.abstractThis bachelor`s thesis uses quantitative methods to understand concern for climate change in three european countries. Theoretically, it is based on Pierre Bourdieus types of capital and examines their impact on concern for climate change. The cultural capital is messured in education, the ecoonomic in income and the social in social meatings with close relations. The thesis contains regression analyzes for three european countries. Norway, Germany and Spain. Main findings are that the cultural capital has got an impact on concern for climate change in all three countries. Bourdieus theory and previous reserch is used to discuss possible explanations of the types of capitals impact on concern for climate change.
dc.publisherNTNU
dc.titleMiljøbevisst eller klimaskeptiker? - En kvantitativ analyse av kapitalformenes betydning for klimabekymring
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record